ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
โครงการประสานพลังประชารัฐ จังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมออกเยี่ยมเยือนสถานประกอบการรับทราบปัญหา พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐไปสู่การปฎิบัติ เน้นความร่วมมือรัฐเอกชนมุ่งสู่จังหวัดพัฒนา

วันที่ 5 ก.ค. 2561 )
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

จำนวนคนอ่าน 29 คน จำนวนคนโหวต 0 คน