ข่าวประกวดราคา
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ประกาศงานประกวดราคางานก่อสร้าง

วันที่ 23 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างและสอบราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คือ

            ๑.ก่อสร้างเครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุม ขนาด ๓๕๐ ตัน

            โดยมีรายละเอียดตามประกาศประกวดราคาของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัดและ ประกาศสอบราคาของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ลงวันที่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จำนวนคนอ่าน 95 คน จำนวนคนโหวต 0 คน