ข่าวรับสมัครงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ รับสมัครพนักงานราชการ

วันที่ 31 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้รับอนุมัติการจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 อัตรา และได้จัดทำการประกาศเพื่อรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปเรียบร้อยแล้ว 
     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งงานบริการ กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา โดยเปืดรับสมัคร ต้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 6 สิงหามคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจติดต่อสมัครไดที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 รายละเอียดตามด้านล่างนี้ที่แนบไว้ หรือสอบถามรายละอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๙ ๔๖๑๘ ๗๔๔๗ e-mail : mentalhealthcenter2@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ http://.mhc2.go.th

จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน