ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวพร้อมเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของผลผลิตภาคการเกษตรและการพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรสู่ตลาด ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 11 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณตลาดกลางผลไม้ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการแถลงข่าว เนื่องในโอกาสจะจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นายอาน แปลงดี นายก อบต.นานกกก ร่วมแถลงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นภายในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนายอรัญ สรรเสริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ประชาชน เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องรับฟังรายละเอียดในการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีไม้ผลที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีความอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรหมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ทั้งลางสาดและลองกองออกสู่ตลาดจำนวนมาก จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓๓ และวันนี้ (๑๐ กันยายน ๒๕๖๑) มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อชี้แจงการจัดงานและกิจกรรมในงาน รวมทั้งเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน การจัดงานมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของลองกองและลางสาดของจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งเป็นการขยายช่องทางทางการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายผลไม้ และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ จะมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
จัดให้มีกิจกรรมมากมาย ทั้งการประกวดผลไม้ลางสาด ลองกอง กระเช้าผลไม้และสวนถาด นิทรรศการไม้ผลและนวัตกรรมทางการเกษตร การแข่งขันกินลางสาด ลองกองและอาหารพื้นบ้าน การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งผลไม้ พืชผักปลอดภัยในราคาพี่น้องชาวสวน การจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญา สินค้า OTOP ของดีจากจังหวัดอุตรดิตถ์และจากทุกภาคของประเทศ การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน สวนสนุกสำหรับเด็ก การแสดงดนตรีให้ชมตลอดงาน
ด้าน นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงว่า ในการจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายในส่วนของการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของผู้ประกอบการจากทั้ง ๙ อำเภอ จัดวางสินค้าในบูธจำหน่ายสินค้าในบริเวณลาน OTOP และยังได้จัดให้มีการประกวดลูกสาวชาวสวน การประกวดสาวประเภทสองเดินแบบผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิงความคิดสร้างสรรค์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ไมค์ทองคำ ชายและหญิง เพื่อเป็นการสร้างสีสันภายในงาน ทุกการประกวดจะเริ่มในเวลา ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณเวทีลาน OTOP ชวนชิม สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
• วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ พบกับการประกวดสาวประเภทสอง เดินแบบผ้าทออุตรดิตถ์ เชิงความคิดสร้างสรรค์
• วันที่ ๑๕กันยายน ๒๕๖๑ การประกวดลูกสาวชาวสวน อายุไม่ต่ำกว่า ๙ ปี และไม่เกิน ๑๒ ปี
• วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ไมค์ทองคำ ชาย 
• และวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ไมค์ทองคำ หญิง 
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชั้น ๓) โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๑ ๑๖๘๖ ต่อ ๑๕ ทุกการประกวด ยังเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
ทางด้าน นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิต การตลาดลองกอง ลางสาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปีการผลิต ๒๕๖๑ นี้ ลองกอง มีพื้นที่ปลูกจำนวน ๒๗,๖๓๖ ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๒๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๕ คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด ๒๐,๓๘๖.๐๕ ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ ๙,๘๐๗.๕๕ ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๒.๗๑ ส่วนลางสาด มีพื้นที่ปลูก จำนวน ๑๐,๙๑๒.๒๓ ไร่ เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด ๖,๔๒๗.๒๐ ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ ๑,๖๐๖.๘๐ ตัน หรือเพิ่มร้อยละ ๓๓.๓๓ ผลผลิตทั้งลองกองและลางสาดจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน และออกสู่ตลาดมากในเดือนตุลาคม 
ทั้งนี้ ลางสาดและลองกอง ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่แหล่งปลูกอยู่ตามภูเขาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอลับแล ลองกองต้นดั้งเดิมเป็นต้นลางสาด ชาวสวนใช้วิธีนำกิ่งพันธุ์ลองกองมาเสียบยอดหรือต่อยอด ชาวสวนได้มีการบำรุงตั้งแต่เริ่มออกดอก ติดผลและแต่งช่อให้ได้ลางสาด-ลองกองที่กลายเป็นลองกองที่ช่อขนาดใหญ่ขึ้น มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และรสชาติไม่หวานจัดอร่อยไม่แพ้ลองกองทางภาคใต้ เปลือกหนา สามารถเก็บไว้ได้นานหลายวัน สำหรับกิจกรรมที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์จะจัดขึ้นภายในงานจะมีการประกวดผลไม้ลางสาด ลองกอง กระเช้าผลไม้และสวนถาด นิทรรศการไม้ผลและนวัตกรรมทางการเกษตร การแข่งขันกินลางสาด
และ นายอาน แปลงดี นายก อบต.นานกกก อำเภอลับแล กล่าวถึงการดำเนินงานตลาดกลางผลไม้ตำบลนานกกก ที่เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ดำเนินการไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นฤดูกาล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก นับเป็นตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นการจำหน่ายลางสาด - ลองกอง ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๘ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา เพื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลไม้ของตำบลนานกกก โดยเฉพาะลางสาดและลองกอง ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้ชาวสวนในการนำผลผลิตขายตรงให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อในช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกจำนวนมาก ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ซึ่งออกมากในเดือนตุลาคมทั้งนี้หากมองถึงด้านการแข่งขันทางการค้าและสร้างกลไกทางการตลาดที่มีการซื้อ-ขายจำนวนมาก จะส่งผลให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี เกษตรกรชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านผลไม้เป็นหลัก อาทิ การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตทุเรียน ลางสาด ลองกอง และมุ่งเน้นการส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้รสชาติดีปราศจากสารเคมีของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดพากันมารับซื้ออย่างต่อเนื่อง ชาวสวนตัดผลผลิตเพื่อส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารอรับซื้อเป็นจำนวนมาก นอกจากพ่อค้าจะรับซื้อเพื่อจำหน่ายในประเทศแล้วยังมีการรับซื้อและบรรจุลองกอง แบบคัดช่อเพื่อส่งออกไปยังตลาดเวียดนาม 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานปีนี้นับเป็นห้วงเวลาที่จะสามารถกระตุ้นช่องทางทางการตลาดและการเพิ่มกำลังการบริโภคให้แก่ประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วย เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของผลผลิตภาคการเกษตรและการพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรสู่ตลาดผู้บริโภคด้วย สำหรับกิจกรรมในปีนี้ยังมีการประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE IDOL ชาย/หญิง จัดโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเป็นปีแรก โดยผู้เข้าประกวดเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อายุ ๑๕- ๒๐ ปี ทำการประกวดในวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รวมถึงมีการประกวดอาหารพื้นถิ่นจากลางสาด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการสนับสนุนการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลรวม ๓๙,๐๐๐บาท และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน การแสดงดนตรี มหรสพต่าง ๆ มากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานและอุดหนุนลางสาดลองกองคุณภาพดี สินค้า OTOP จากทั้ง ๙ อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดการจัดงานระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จำนวนคนอ่าน 42 คน จำนวนคนโหวต 0 คน