ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
จังหวัดอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน

วันที่ 25 มี.ค. 2555 )


กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ ทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๕๐ ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ ทุนการศึกษา และข้อมูลของโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี รวมทั้ง มีโอกาสได้ทำงานที่มั่นคง และโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ยังได้พิจารณาให้ทุนการศึกษากับเยาวชนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๕๐ ทุนด้วย ในการนี้ จึงขอแจ้งเชิญชวนเยาวชนที่สนใจได้ทราบและหากประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิต ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๔๑๑๙๘๓ หรือ โทรสาร ๐๕๕-๔๑๑๙๘๓ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ---------------------------------------------- ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ๒๔/๐๓/๕๕
จำนวนคนอ่าน 87 คน จำนวนคนโหวต 0 คน