ข่าวประกวดราคา
สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์ สอบราคาซื้อหนังสือประกอบการเรียนรู้ ปรัชญาการ บริหารเศรษฐกิจ

วันที่ 8 พ.ค. 2555 )

                           สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือประกอบการเรียนรู้ ปรัชญาการบริหารเศรษฐกิจ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์ จะเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงาน กศน.อุตรดิตถ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
                         หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐๕๕-๘๑๗๗๒๙
จำนวนคนอ่าน 133 คน จำนวนคนโหวต 0 คน