ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เน้นเรียนจบประกอบอาชีพได้เลย

วันที่ 17 พ.ค. 2555 )

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจาก นายสุเทพ     ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ว่า วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระยะเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีสาขาวิชาได้แก่ คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน, การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์, พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ,ขนมอบ, หลักการเขียนภาพและการเขียนภาพสีน้ำ, งานใบตอง, การตัดเย็บเสื้อสตรี, นวดแผนไทยและเสริมสวยครบวงจร เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตร สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับ  เพื่อประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพเสริม
              ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์      หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๖๘๗๙, ๐๕๕-๔๔๔๐๕๐
.....................................
 ศรีวรรณ จันทรพิมพ์/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.อุตรดิตถ์ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โทร.๐๕๕-๔๑๒๗๒๙
จำนวนคนอ่าน 631 คน จำนวนคนโหวต 0 คน