ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์เปิดรับสมัครเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 30 พ.ค. 2555 )

          วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เชิญชาวจังหวัดอุตรดิตถ์สมัครเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ด้วยหลักการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และการทำอาหารไทยขนมไทยและขนมอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
          นายสมชาย สุบรรณจุ้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ แจ้งความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้กำหนดเปิดสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใน ๒ สาขาวิชา คือ การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และการทำอาหารไทยขนมไทยและขนมอบ โดยใช้ช่วงเวลาเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ระยะเวลาเรียน ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ที่สนใจการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐๕๕-๔๑๖๘๗๙ และ ๐๕๕-๔๔๔๐๕๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
----------------------------------------------
ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะโฆษกจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ๓๐/๐๕/๕๕
จำนวนคนอ่าน 876 คน จำนวนคนโหวต 0 คน