กรมประชาสัมพันธ์
ระบบ E-MAIL
สำนักข่าว กปส.
ข่าววิทยุ กปส.
วิทยุแห่งประเทศไทย
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สื่อมวลชนอุตรดิตถ์
PRD INTRANET
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
คมชัดลึก
ข่าวสด
ผู้จัดการ
ไทยทีวีสีช่อง3
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง5
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง7
ไทยทีวีสีช่อง9
สทท
thaipbs
ข่าวประจำวัน 
บรรยากาศของการประกวดอาหารพื้นถิ่นจากลางสาด ในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานฯ ที่อุตรดิตถ์มีความสนุกสนานท่ามกลางกองเชียร์ ในการสนับสนุนการพัฒนาอาหารถิ่นของวัฒนธรรมจังหวัด (19/09/2561)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (13/09/2561)
จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญร่วมส่งภาพถ่าย“ใส่เสื้อทูบีกับของดีอุตรดิตถ์”ในงานเทศกาล ลางสาดลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี 2561 ส่งภาพถ่ายได้ถึง 14 กันยายน (วันเปิดงาน) (13/09/2561)
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมสนับสนุนเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดพื้นที่สร้างสรรค์ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (13/09/2561)
จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวพร้อมเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของผลผลิตภาคการเกษตรและการพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรสู่ตลาด ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ (11/09/2561)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. (04/10/2561)
กพร. ย้ำยังไม่มีการเปิดเหมืองทองในขณะนี้ (01/10/2561)
จังหวัดอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรณรงค์บริโภคลองกองและลางสาดในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเร่งระบายผลผลิตในพื้นที่ (01/10/2561)
จังหวัดอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย (24/09/2561)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เปิดให้บริการ "สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 " ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (24/09/2561)
อ่านทั้งหมด     
 ข่าวสังคม thainews
 เข้าสู่ระบบ

ตามรอยพระบาท
พัฒนาเด็ก
สมานฉันท์
ในหลวง
การประชุม
สารผ่านสื่อ
ศูนย์การเรียนรู้
อีเมล์
อินทราเน็ต
สหกรณ์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่องร้องเรียน