สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ระดับจังหวัด)

 

 หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป (22/06/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการโครงการ To Be Number One จังหวัด ได้เชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการ To Be Number One จังหวัดอุตรดิตถ์ (21/06/2018)
บทความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์ : การปฏิรูปประเทศไทย เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ Reform Together สร้างไทยไปด้วยกัน โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (18/06/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
ปฏิทินแหล่งท่องเที่ยวในตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร (18/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมลานวัฒนธรรม สร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์ (18/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ขอความร่วมมือส่งทีมเข้าประกวดในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (13/06/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
รัฐบาลสนับสนุนทุกศาสนา รัฐบาลให้การอุปถัมป์คุ้มครองทุกศาสนาตามหน้าที่ โดยไม่มีการให้ความสำคัญกับศาสนาใดเป็นพิเศษ ย้ำประชาชนทุกศาสนาล้วนเป็นคนไทย (11/06/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.... (07/06/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 เรื่อง (06/06/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
ผังรายการ "คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (04/06/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ประชาสัมพันธ์มัคคุเทศก์น้อยชวนเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ (04/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ (04/06/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2561 (04/06/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" (04/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
สารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด (04/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
นายกฯ ยินดี ก.อุตฯ วางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (04/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนางปานี ยาท่อตู้ (H.E. Mrs. Pany Yathotou) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (04/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี ห่วงใยภาวะการเป็นไข้เลือดออกของประชาชน หากมีอาการไข้สูง 2 วัน ไม่ดีขึ้น อย่าซื้อยามากินเอง ขอให้ไปพบแพทย์ทันที (04/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
รัฐบาลแจงข้อเท็จจริงกรณีโลกออนไลน์แชร์ข่าวให้ร้ายนายกฯ ต่อเนื่อง ชี้วงจรป้ายสีทางการเมืองเริ่มกลับมา เตือนผู้ไม่หวังดีหยุดสร้างความเกลียดชัง เสี่ยงถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย (04/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. ... (31/05/2018)
อ่าน 4 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

กลุ่มของเว็บไซต์
ไม่มีกลุ่มของเว็บไซต์

 กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400