หน้าหลัก >> ข่าวประจำวัน
ข่าวประจำวัน
ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการแจกโฉนดทั่วทิศพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนพื้นที่ อำเภอเมืองและลับแล (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 11 ครั้ง
สภากาชาดไทย เตรียมจัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 24 – 28 กรกฎาคม 2560 (31 พ.ค. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
งาน “สับปะรดหวานและของดีตำบลห้วยมุ่น”ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดยิ่งใหญ่โชว์ขบวนรถอีหาบของเกษตรกรในงาน (25 พ.ค. 2560)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมจัดทำดอกไม้จันทน์ให้เพียงพอแก่ประชาชน เพื่อร่วมถวายความอาลัยและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (25 พ.ค. 2560)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนและเชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรืองในบริเวณบ้านเรือนให้บานสะพรั่งพร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (25 พ.ค. 2560)
อ่าน 14 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิต "เขาบันไดม้า" แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่สำคัญในพื้นที่อำเภอพิชัย (25 พ.ค. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบกระติกน้ำตามโครงการ”กระติกน้ำเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใต้ อำเภอลับแล (18 พ.ค. 2560)
อ่าน 13 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น ระดับภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการจัดงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๔ ปี เมื่อวันที (5 พ.ค. 2560)
ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบุกรวบผู้ลักลอบเปิดคลีนิคเถื่อน ได้ผู้ต้องหาพร้อมของกลางจำนวนมาก (28 เม.ย. 2560)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ ชี้เป้าต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ (22 เม.ย. 2560)
อ่าน 98 ครั้ง
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐พร้อมส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง (21 เม.ย. 2560)
***รายงานพิเศษ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สับปะรดหวานและของดีตำบลห้วยมุ่น” ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณแขวงการทางซึ่งเป็นที่สาธารณะตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (19 เม.ย. 2560)
อ่าน 34 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 และทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (31 มี.ค. 2560)
อ่าน 22 ครั้ง
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ จัดเวทีเสวนาเวทีเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ (31 มี.ค. 2560)
อ่าน 41 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”และรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล (30 มี.ค. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ๕ ตำบล ใน ๒ อำเภอ ราษฎรเดือดร้อนกว่า ๑๐๐ คน บ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก สำนักงาน ปภ. เตือนประชาชนระวังต่อเนื่องถึงวันที่ ๒๙ มีนาคมนี้ พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง (27 มี.ค. 2560)
อ่าน 67 ครั้ง
รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แจงแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของนมโรงเรียนให้สูงขึ้นภายในปี ๒๕๖๐ (27 มี.ค. 2560)
อ่าน 56 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองกลุ่มที่ ๔ กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง กลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ กลุ่มสาขาอา (16 มี.ค. 2560)
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองกลุ่มที่ ๔ กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง กลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ กลุ่มสาขาอา (16 มี.ค. 2560)
อ่าน 20 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>