หน้าหลัก >> ข่าวประจำวัน
ข่าวประจำวัน
บรรยากาศของการประกวดอาหารพื้นถิ่นจากลางสาด ในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานฯ ที่อุตรดิตถ์มีความสนุกสนานท่ามกลางกองเชียร์ ในการสนับสนุนการพัฒนาอาหารถิ่นของวัฒนธรรมจังหวัด (19/09/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (13/09/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญร่วมส่งภาพถ่าย“ใส่เสื้อทูบีกับของดีอุตรดิตถ์”ในงานเทศกาล ลางสาดลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี 2561 ส่งภาพถ่ายได้ถึง 14 กันยายน (วันเปิดงาน) (13/09/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมสนับสนุนเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดพื้นที่สร้างสรรค์ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (13/09/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวพร้อมเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของผลผลิตภาคการเกษตรและการพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรสู่ตลาด ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ (11/09/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรจิต แก้วใจ อปมช.^บก.ข่าว นสพ.ธงไท อุตรดิตถ์ (11/09/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำตลาดออนไลน์ด้วยดิจิตอล commerce ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร (06/09/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ระดมกำลังภาครัฐเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การบริหารราชการ ยุค 4.0 เน้นการบริหารจัดการน้ำ พร้อมนำโครงการบางระกำโมเดลมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (05/09/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิตถ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (04/09/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยกลไกสหกรณ์ (04/09/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
อุตรดิตถ์ ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่มความถี่ออกตรวจร้านค้าในทุกเทศกาล ร้องเรียน ร้องทุกข์ ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าหรือบริการ โทรสายด่วน 1166 (04/09/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประกวดลูกสาวชาวสวน ประกวดสาวประเภทสองเดินแบบผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิงความคิดสร้างสรรค์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ไมค์ทองคำ ในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้าโอท็อป ประจำปี ๒๕๖๑ (04/09/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ตลาดกลางผลไม้ ลางสาด-ลองกอง อุตรดิตถ์ เปิดอย่างเป็นทางการแล้วในพื้นที่ตำบลนานกกก อำเภอลับแล มีพิธีทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมมากมาย (01/09/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (31/08/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ค้นหาอาหารพื้นบ้านที่มีความอร่อยเป็นเลิศ เตรียมพัฒนาสู่กระบวนการ OTOP (31/08/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่าง เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำยมฯ ที่สุโขทัย (31/08/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นำกำลังทหารรื้อบ้านหญิงชราที่ชุมชนเกษมราฎษ์เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (31/08/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
อบต.นานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมเปิดตลาดกลางผลไม้ตำบลนานกกก รองรับการซื้อขายผลผลิตลางสาด ลองกองที่เริ่มฤดูกาลมีผลผลิตออกสู่ตลาด (31/08/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมในพื้นที่ตลาดสด (30/08/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมผู้ประกอบการ นายจ้าง สถานประกอบการ สร้างเครือข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ที่จังหวัดลำปาง (23/08/2018)
อ่าน 7 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>