หน้าหลัก >> ข่าวประจำวัน
ข่าวประจำวัน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการผู้ประสบภัยจากรถจาก กปถ. จำนวน ๑๑ ราย มูลค่ารวม ๔๗๑,๐๐๐ บาท (23/02/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
การประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561 และการประชุมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (20/02/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
การตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (20/02/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ (16/02/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลจังหวัดอุตรดิตถ์ (14/02/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์แถลงข่าวการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2561 (12/02/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
อบจ.อุตรดิตถ์ หนุนผู้นำชุมชน ท้องที่ท้องถิ่น เชื่อมโยงและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (12/02/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 (12/02/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP) (31/01/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และในอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 / 2561 (30/01/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนมกราคม 2561 (30/01/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
การประชุมโครงการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (29/01/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (อุตรดิตถ์) จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุตรดิตถ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดส่งให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับชาติ (22/01/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (21/01/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวการพ้นจากตำแหน่ง รองอันดับ 2 นางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ของ นางสาวณิชาภัทร พนะสัน (18/01/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2561 (18/01/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำพสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวัน”ยุทธหัตถี” (18/01/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมเตรียมจัดทำแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (17/01/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์รุ่นที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2561 (17/01/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
งานวันครูมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี 2561 (ครั้งที่ 62 ) (16/01/2018)
อ่าน 8 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ถัดไป>>