หน้าหลัก >> ข่าวประจำวัน
ข่าวประจำวัน
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๐ (10 ส.ค. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว เทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ (9 ส.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๗ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๒ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญด้านการประชาสัมพันธ์ทุกโครงการให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ (8 ส.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (28 ก.ค. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์รุกหนักออกตรวจโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน หลายพื้นที่มีความคืบหน้าคาดว่าแล้วก่อนกำหนด (25 ก.ค. 2560)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๖๕,๐๐๙ ตัว เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล (25 ก.ค. 2560)
อ่าน 28 ครั้ง
สภากาชาดไทย จัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ (24 ก.ค. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
สภากาชาดไทย จัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ (24 ก.ค. 2560)
สภากาชาดไทย จัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ (24 ก.ค. 2560)
สภากาชาดไทย จัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ (24 ก.ค. 2560)
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ มีการปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการน้ำในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (20 ก.ค. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่จิตอาสาในการจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน แบบช่อประจำจังหวัด(ดอกประดู่) และดอกไม้จันทน์พระราชทานสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมในพิธีฯ (20 ก.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ และเตรียมในการตรวจเตรียมพร้อมกำลังพลทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ให้พร้อมออกปฏิบัติการทุกกรณี (18 ก.ค. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
ราษฎรตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 100 คน เดินเท้าเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมคัดค้านไม่เห็นด้วยในการทำเหมืองแร่ของ บริษัท นำโชค ไมนิ่ง จำกัด (ทองแดง) ในพื้นที่ (17 ก.ค. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 ลงอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน พบบ้างมีนมบูดได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขแล้ว (17 ก.ค. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนตกหนาแน่นในระยะนี้ หวั่นเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัย ในช่วงนี้ถึง ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (17 ก.ค. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีบันทึกข้อตกลง ( MOU) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี (17 ก.ค. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดแพร่ ขยายผลสู่การปฏิบัติ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐ (17 ก.ค. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 27 ครั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการแจกโฉนดทั่วทิศพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนพื้นที่ อำเภอเมืองและลับแล (1 มิ.ย. 2560)
อ่าน 22 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ถัดไป>>