ข่าวท้องถิ่น
ประกันสังคมยโสธรชี้แจงผู้ประกันตน

วันที่ 22 พ.ย. 2555 )
 
ประกันสังคมจังหวัดยโสธรชี้แจง นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้ประกันตน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมืองยโสธร นายนิรันดร์ สมสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมชี้แจงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคม แก่ นายจ้าง/ สถานประกอบการและผู้ประกันตน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ นางสาวทัศนีย์ สิทธิวงศ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ผู้ประกันตนจำนวน 12,083 คน ของจังหวัดยโสธรยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติและข้อกฎหมาย จึงจำเป็นต้องจัดประชุมชี้แจง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วย นายจ้าง/ ตัวแทนสถานประกอบการ/ และผู้ประกันตน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน ของสำนักงานประกันสังคม และขั้นตอนต่างๆในการประสานงาน ขอรับสิทธิต่างๆของผู้ประกันตนจากสถานประกอบการ สถานพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้งานด้านประกันสังคม และผู้ประกันตนได้รับสิทธิผลประโยชน์มากที่สุดนั้นเอง
จำนวนคนอ่าน 89 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131