ข่าวรับสมัครงาน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 15 ม.ค. 2556 )

          โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้จัดห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จึงกำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
           รับสมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนยโสธร พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
                                      ////////////////////// ส.ปชส.ยโสธร/ปิยะนุช 15 ม.ค.56
จำนวนคนอ่าน 530 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131