ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบุ่งใหญ่

วันที่ 25 เม.ย. 2556 )

           จังหวัดยโสธร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบุ่งใหญ่ งบประมาณปี 2556
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 30 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. โดยให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไปพร้อมกัน ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (ชั้น 5)
          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (ชั้น 5) ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. และกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00-10.30 น. สำนักงานบริการลูกค้าง กสท.ยโสธร อาคารสำนักงานบริการลูกค้า กสท. ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2556 หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-711738 , 045-724742 ในวันและเวลาราชการ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.qprocurement.go.th/ เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th/ และเว็บไซต์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร www.dpt.go.gh/yasothon
                                                //////////////////// ส.ปชส.ยโสธร/ปิยะนุช 25 เม.ย.56
จำนวนคนอ่าน 80 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131