ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 7,170 อัตรา

วันที่ 3 ธ.ค. 2556 )

           กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับสมัครเป็นภาค/เขต จำนวน 10 เขต จำนวน 57 ตำแหน่ง 7,170 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างของภาค/เขต ดังนี้
           1. ภาคกลาง จำนวน 3 เขต
           2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 เขต
           3. ภาคเหนือ จำนวน 2 เขต
           4. ภาคใต้ จำนวน 2 เขต
           สำหรับจังหวัดยโสธร สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี) เริ่มรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-26 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซด์ http://www.dlaapplicant.com/ หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขัน อปท.” ไม่เว้นวันหยุดราชการ
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ทางเว็บไซด์ http://www.dlaapplicant.com/ หัวข้อ "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก. ภาค ข.”
           เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพและป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน อย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้สามารถสอบได้โดยวิธีการต่าง ๆ การดำเนินการสอบครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ อย่างรัดกุม หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวให้แจ้งได้ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 045-712672 ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 045-713035 ต่อ 11 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02-2419000 ต่อ 3331
                                                  ///////////////////
                                                                           ส.ปชส.ยโสธร/ปิยะนุช 3 ธันวาคม 2556
จำนวนคนอ่าน 249 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131