ข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

วันที่ 16 ธ.ค. 2556 )

             จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร งบประมาณ
ปี พ.ศ.2557 บริเวณบ้านพักข้าราชการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-711738 และ 045-724742 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th/ เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th/ และเว็บไซต์ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร www.dpt.go.th/yasothon
                                                          //////////////////////
                                                                   ส.ปชส.ยโสธร/ปิยะนุช 16 ธ.ค.56
จำนวนคนอ่าน 65 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131