ข่าวท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรร่วมกับสื่อวิทยุทั้งจังหวัด นักจัดรายการ รณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง และรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 3 กรกฎาคม นี้

วันที่ 24 มิ.ย. 2554 )

ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรร่วมกับสื่อวิทยุทั้งจังหวัด นักจัดรายการ รณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง และรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 3 กรกฎาคม นี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ระดมกำลังสื่อวิทยุหลัก วิทยุชุมชน นักจัดรายการวิทยุ รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม นี้ นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ เป็นครั้งสำคัญ ผู้สมัคร พรคคการเมืองมีการแข่งขันสูงมาก สำหรับจังหวัดยโสธร แบ่งออกเป็น 3 เขต ต้องแข่งขันกันสูง เพราะเลือกตั้งแบบเขตเดียว เบอร์เดียว เดิมยโสธร มี ส.ส. 4 คน เลือกตั้งครั้งนี้ จะเหลือ ส.ส. แค่ 3 คน คือเลือกได้เขตละ 1 คน เท่านั้น - ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 จำนวน 8 คน (อ.เมือง, ทรายมูล) - ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จำนวน 7 คน (อ.คำเขื่อนแก้ว,มหาชนะชัย,ป่าติ้ว,ค้อวัง) - ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จำนวน 5 คน (อ.เลิงนกทา,กุดชุม,ไทยเจริญ) วันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานีวิทยุหลัก 5 สถานี และวิทยุชุมชน นักจัดรายการวิทยุ ทั้งจังหวัดยโสธร จำนวน 50 คน ที่โรงแรม เดอะกรีนปารค์ จังหวัดยโสธร โดยมีนายนเรศ สุวรรณกูฏ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร มาให้ความรู้ แนะนำระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนที่ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง และมีการวางแผนทำงานร่วมกันในวันเลือกตั้ง ส.ส. 3 กรกฎาคม 2554 โดยจะใช้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร เป็นแม่ข่าย ในการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตลอดทั้งวัน โดยมีนักจัดรายการ สื่อมวลชน ร่วมกันจัดรายงานพิเศษ และ กกต.ให้ทุกหน่วยเลือกตั้ง ให้มีวิทยุเปิดรับฟังความเคลื่อนไหว หากมีเรื่องด่วนจะแจ้งถึงหน่วยเลือกตั้งก็จะสั่งการทางวิทยุ เพื่อความรวดเร็วและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือถ้าหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ มีปัญหา ต้องการสอบถาม ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ห้องส่ง สวท.ยโสธร 045-714383 แล้ว จะประสานกับ กกต. ตอบออกอากาศให้รับทราบ จะทำให้การสื่อสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ ซึ่งการเลือกตั้งมักจะมีปัญหาอยู่เสมอ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังปิดหีบเลือกตั้ง ก็จะทำการรายงานนับคะแนน จากหน่วยต่าง ๆ โดยนักจัดรายการวิทยุชุมชน อาสาประชาสัมพัน์ ซึ่งจะรวดเร็วกว่าการชมจากโทรทัศน์ คาดว่าเวลาประมาณ 18.00 น. ก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ ขอให้ท่านติดตามรับฟัง สวท.ยโสธร ความถี่ 90 MHz และวิทยุชุมชนจะร่วมกันถ่ายทอดสด //////////////////// ไพชยนต์ ชนะกาญจน์/ข่าว 24 มิ.ย.54
จำนวนคนอ่าน 110 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131