ข่าวท้องถิ่น
ผู้นำชุมชนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยโสธร

วันที่ 4 ส.ค. 2554 )

ผู้นำชุมชนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยโสธร
           เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2554 ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายวัชเรนทร สืบสิทธิ์ นายอำเภอเมืองยโสธร เปิดเผยว่า การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง เพื่อขยายผลแนวทางปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดแนวปฏิบัติโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่ประชาชน ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ตลอดจนชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
           นายวัชเรนทร ยังกล่าวอีกว่า สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) และกรรมการหมู่บ้าน จาก 190 หมู่บ้าน 17 ตำบล รวมทั้งสิ้น
190 คน ที่แสดงเจตนารมณ์ เพื่อเข้ารับความรู้ความเข้าใจจากวิทยากร และมุ่งมั่นที่จะขอตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดแนวปฏิบัติโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งนอกจากจะทำการฝึกอบรมแล้วเรายังได้นำผู้นำชุมชนออกไปศึกษาดูงานที่สถานที่จริง ที่ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริที่บ้านหนองเป็ดตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อที่ผู้นำชุมชน จะได้เห็นวิธีการดำเนินการในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเพื่อจะได้นำไปขยายผลในชุมชนของตนเองต่อไป ////////////////////ปิยะนุช  ศรีแก่นจันทร์/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 106 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131