ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดยโสธรนำนักเรียนนักศึกษาอบรมชุมชนถนนสีขาว

วันที่ 17 พ.ย. 2554 )

              เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ที่ห้องทับทิม โรงแรมเจพีเอ็มเมอร์รัลด์ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ได้นำนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคยโสธร โรงเรียนพาณิชยการเทคโนโลยี และโรงเรียนไฮเทคยโสธรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนถนนสีขาวจังหวัดยโสธร โดยมี นายสมชาย วงศ์ช่างหล่อ ขนส่งจังหวัดยโสธรเป็นประธาน
              นายสมชาย วงศ์ช่างหล่อขนส่งจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในการจราจรทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี พ.ศ.2554 - พ.ศ.2563 เป็นทศวรรษ แห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 1 แสนคน โดยให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดให้ปี 2554 เป็นปีแห่งความปลอดภัย ในการขนส่งและการเดินทางของประชาชน การให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับต้น เพื่อให้นักเรียน ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกและมีทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย และเพื่อสอดรับกับนโยบายดังกล่าว ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรมนักเรียนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนถนนสีขาวจังหวัดยโสธร ขึ้น
                นายสมชาย กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนถนนสีขาวจังหวัดยโสธร เป็นโครงการหนึ่งที่กรมการขนส่งทางบก และจังหวัดยโสธร ส่งเสริมและให้การสนับสนุน โดยเห็นความสำคัญในการให้ความรู้กฎ ระเบียบ และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย และมีวินัยการจราจร ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนและจะเป็นอนาคตของชาติ อันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธร จำนวน 60 คน โรงเรียนพาณิชยการเทคโนโลยี 25 คน และโรงเรียนไฮเทคยโสธรอีกจำนวน 15 คน รวม 100 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎจราจรอีกด้วย //////////////////ส.ปชส.ยโสธร/ปิยะนุช
จำนวนคนอ่าน 62 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131