ข่าวท้องถิ่น
ยโสธร จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ 23 ม.ค. 2555 )

ยโสธร : เชิญศิลปินจาก กว่าคน 300 คน จาก 14 ประเทศ ในทวีปอเมริกา,ยุโรปและเอเชีย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านพร้อมแสดงเจตนารมย์แห่งสันติภาพบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่ความสามนฉันท์และอนุรักษ์ศิลปการแสดงให้เป็นมรดกของแต่ละประเทศ
               เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 นายชูศักหดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานเทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 7 ที่วัดป่าวังน้ำทิพย์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยมีศิลปิน เข้าร่วมกิจกรรมจาก 14 ประเทศ กว่า 300 คน จากทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินเดีย,อิสราเอล,สาธารณรัฐอิตาลี,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,สาธารณรัฐลิธัวเนีย,สาธารณรัฐฟิลิปินส์, สาธารณรัฐเนปาล,สหรัฐอเมริกา,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,สาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา,บังคลาเทศ,จีน และไทย ทั้งนี้เพื่อให้เหล่าศิลปินได้แสดงเจตนารมณ์แห่งสันติภาพ บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมโลก โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ,ศาสนาอีกทั้งเป็นการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของแต่ละประเทศไว้ให้ชนรุ่นหลังและสะท้อนความรักความสามัคคีระหว่างศิลปิน เพื่อสร้างความเข้าใจกันด้วยการแสดงร่วมกันและเกิดเครือข่ายมีการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม
            นอกจากนี้วัดป่าวังน้ำทิพย์ได้ร่วมกับชุมชนจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมชนเผ่าอีสานใต้ และเผยแพร่ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร ให้เป็นที่รู้ขจักและเพื่อให้นักวิชาการนานาชาติได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยซึ่งได้สะท้อนความดีงาม ให้เป็นที่รับทราบแก่ศิลปินและประชาชนที่ร่วมงาน พร้อมทั้งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการแสดงของศิลปินชาวอีสาน เช่น คุณฉวีวรรณ ดำเนิน, ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม,อังคนางค์ คุณไชย โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจร่วมชมงานกว่า 10,000 คน
          สำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งจัดการแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 15-25 มกราคม 2549 โดยมีศิลปินกว่า 200 คนจาก 8 ประเทศ ร่วมงานและจัดต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยได้รับการตอบรับจากศิลปินในหลายประเทศ ที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันอันนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องในความแตกต่างทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ..//..
ส.ปชส.ยโสธร/พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ 081 – 924 – 8609 / ข่าว / 23 ม.ค.55
จำนวนคนอ่าน 266 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131