ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
วิทยาลัยเทคนิคประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องกลึงซีเอ็นซีพร้อมอุปกรณ์ (23/01/2558)
จังหวัดยโสธรสอบราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร (23/01/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทรายสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านราชมุนี (20/01/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทรายสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหว้าน (20/01/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทรายสอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนบ้านราชมุนี) (20/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131