ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิสู่มาตรฐานสากล (02/03/2558)
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (02/03/2558)
กรมสรรพสามิตขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (02/03/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองสอบราคาจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2558 (02/03/2558)
ข่าวบริการต่างๆ (25/02/2558)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131