ยโสธรนำมวลชนรวมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ฯ (25/06/2559)
ยโสธรจัดงานแสดงแสงสีเสียง และพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นำแสดงโดย ผู้พันเบิร์ด ท่ามกลางผู้ชมกว่า 3,000 คน (24/06/2559)
ผต.สร. เขต 13 ตรวจติดตามแผนงานโครงการของรัฐบาลที่ยโสธร ระบุพอใจศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่วิมานพญาแถน (24/06/2559)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่ยโสธร (23/06/2559)
ยโสธรนำเด็กนักเรียนปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (23/06/2559)
จังหวัดยโสธรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (23/06/2559)
สศท.10 แจงผลวิเคราะห์ต้นทุนมัน เมืองกาญจน์ แนะเกษตรกรเลือกใช้ท่อนพันธุ์ดี เหมาะกับพื้นที่ (23/06/2559)
ดัชนีราคา-ผลผลิต พ.ค. ปรับตัวเพิ่ม สศก. เผย มิ.ย. สับปะรดโรงงาน-มังคุด-เงาะ อยู่ในช่วงออกตลาด (23/06/2559)
ผู้ว่าฯยโสธร พบสื่อ เพื่อพัฒนาจังหวัดเต็มรูปแบบ (22/06/2559)
ยโสธรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในส่วนภูมิภาค (22/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อยประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (07/06/2559)
สำนักงาน คปภ.จังหวัดยโสธร จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (01/06/2559)
เทศบาลตำบลทรายมูลสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (01/06/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (01/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 (29/03/2559)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 (07/03/2559)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณัฐสิงคโปร์ (16/02/2559)
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (19/01/2559)
อ่านทั้งหมด     
พยากรณ์อากาศคาดหมาย ช่วงปีใหม่ ยังคงมีอากาศหนาวเย็น (01/01/2559)
เครือข่ายเยาวชนอีสานพัฒน์ยโสธร เตรียมจัดอบรมแกนเยาวชนเพื่อสร้างเยาวชนพลเมืองอาสาในส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการ“ค่ายเยาวชนพลเมืองอาสาเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยภายใต้โครงการขยายความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๖” (19/04/2556)
งานพุทธาภิเษกและสมโภชพระพุทธประทีปธรรม (08/04/2556)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131