ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
  สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2557 (21/04/2557)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2557 (11/04/2557)
  สอบราคาซื้อวัสดุในการรับจ้างแรงงานผลิตหลักเขตที่ดิน (08/04/2557)
  สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2557 (08/04/2557)
  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน (03/04/2557)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131