ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
จังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2558 (26/03/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแสนสำราญ (26/03/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกกอก (26/03/2558)
เทศบาลตำบลห้องแซงประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (25/03/2558)
จังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (24/03/2558)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131