ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิสู่มาตรฐานสากล ปี 2557 (30/07/2557)
  ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส2005 แยก ทล.23-บ้านเช็งเพ็ง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (24/07/2557)
  ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส4014 แยก ทล.2083-บ้านดงมะหรี่ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (24/07/2557)
  ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส4035 แยก ทล.2351-บ้านราชมุนี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (24/07/2557)
  สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557 (22/07/2557)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131