ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา (27/04/2558)
จังหวัดยโสธรประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ปีงบประมาณ 2558 (27/04/2558)
จังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2558 (23/04/2558)
กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ สำหรับบ้านอัจฉริยะ 58 แห่ง (16/04/2558)
กศน.อำเภอทรายมูล สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร สำหรับบ้านหนังสืออัจฉริยะ 27 แห่ง (16/04/2558)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131