ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
จังหวัดยโสธรประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสู่แหล่งเที่ยวและการขนส่งสินค้า กิจกรรมการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (25/11/2557)
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2558 (25/11/2557)
จังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2558 (25/11/2557)
วิทยาลัยเทคนิคยโสธรประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (25/11/2557)
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2558 (25/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131