ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
  องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถเสนอขอเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2558 (16/09/2557)
  กรมราชทัณฑ์จัดจ้างแพทย์ห้วงเวลา (16/09/2557)
  สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (16/09/2557)
  สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (16/09/2557)
  สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (16/09/2557)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131