ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
  สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557 (22/07/2557)
  สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (18/07/2557)
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร (10/07/2557)
  ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal สาย ยส.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2169-บ้านหนองนาคำ อำเภอกุดชุม,เลิงนกทา จังหวัดยโสธร (07/07/2557)
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ (07/07/2557)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131