ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
จังหวัดยโสธรสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่นอนผู้ต้องขังหญิงเป็นเตียง 2 ชั้น (02/07/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (02/07/2558)
เทศบาลตำบลทรายมูลสอบราคาจ้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก ถนนทรายมูลวิมล ช่วงระหว่างถนนเทศบาล 11 ถึง ถนนเทศบาล 13 (02/07/2558)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายมูลสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (26/06/2558)
กศน.อำเภอเลิงนกทาสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (26/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131