ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2559 (12/02/2559)
ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (12/02/2559)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2559 ฟรี (12/02/2559)
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12/02/2559)
จังหวัดยโสธรจัดงานวัน ระลึก อส. (11/02/2559)
จังหวัดยโสธรจัดงานวันคนพิการสากล (11/02/2559)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ตรวจ 9 กระทรวงร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่จ.ยโสธร (10/02/2559)
ผอ.สปข.2 ติดตามงาน ปชส.นโยบายรัฐบาลที่ยโสธร (10/02/2559)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ตรวจ 9 กระทรวงร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่จ.ยโสธร (09/02/2559)
นักวิ่งจากทั่วสารทิศ ร่วม เดิน-วิ่ง พญาคันคากมินิ-ฮาล์มาราธอน ยโสธร ร่วม พันคน (07/02/2559)
อ่านทั้งหมด     
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายถนนแจ้งสนิท – หนองหาบแห หมู่ที่ 7 – บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 ตำบลลุมพุก อำเภอคำขเอนแก้ว (19/01/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร (19/01/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแจ้งสนิท – หนองหอย (19/01/2559)
จังหวัดยโสธรประกวดราคาจ้างโครงการฯ สายบ้านลุมพุก-บ้านศรีฐาน ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (14/01/2559)
อ่านทั้งหมด     
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (19/01/2559)
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (13/01/2559)
ศาลปกครองอุบลราชธานีรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง (10/11/2558)
รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล (10/11/2558)
อ่านทั้งหมด     
พยากรณ์อากาศคาดหมาย ช่วงปีใหม่ ยังคงมีอากาศหนาวเย็น (01/01/2559)
เครือข่ายเยาวชนอีสานพัฒน์ยโสธร เตรียมจัดอบรมแกนเยาวชนเพื่อสร้างเยาวชนพลเมืองอาสาในส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการ“ค่ายเยาวชนพลเมืองอาสาเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยภายใต้โครงการขยายความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๖” (19/04/2556)
งานพุทธาภิเษกและสมโภชพระพุทธประทีปธรรม (08/04/2556)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131