ยโสธรเปิดหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ (19/08/2560)
ดีใจถ้วนหน้า เด็กนักเรียนยโสธรกว่า 50 คน โชคดีได้ขึ้นเครื่องบินฟรีไปกราบพระบรมศพ (18/08/2560)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ลงพื้นที่ยโสธร (18/08/2560)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ยโสธรติดตามโครงการ (18/08/2560)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.ยโสธร (18/08/2560)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ จังหวัดยโสธร (18/08/2560)
ยโสธรประกวดหนังประโมทัย ภาคอีสาน (17/08/2560)
ยโสธรสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (16/08/2560)
จังหวัดยโสธรมอบบ้านคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี (16/08/2560)
ยโสธร ประกวดการแสดงหนังประโมทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 สิงหาคม 2560 (16/08/2560)
อ่านทั้งหมด     
ศาลจังหวัดยโสธร สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัด (18/08/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) (18/08/2560)
อบต.ม่วง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้น จำนวน 1 คัน (24/07/2560)
อบต.ม่วง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง) (24/07/2560)
อ่านทั้งหมด     
ยโสธรรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (07/02/2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ นี้ (26/01/2560)
ศาลจังหวัดยโสธรสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (10/01/2560)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 (10/01/2560)
อ่านทั้งหมด     
พยากรณ์อากาศคาดหมาย ช่วงปีใหม่ ยังคงมีอากาศหนาวเย็น (01/01/2559)
เครือข่ายเยาวชนอีสานพัฒน์ยโสธร เตรียมจัดอบรมแกนเยาวชนเพื่อสร้างเยาวชนพลเมืองอาสาในส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการ“ค่ายเยาวชนพลเมืองอาสาเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยภายใต้โครงการขยายความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๖” (19/04/2556)
งานพุทธาภิเษกและสมโภชพระพุทธประทีปธรรม (08/04/2556)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131