ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
  สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า (24/10/2557)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนกลอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/10/2557)
  สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า (24/10/2557)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนกลอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/10/2557)
  สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า (24/10/2557)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131