ยโสธรจัดงานรัฐพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (05/05/2559)
ยโสธรออกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (03/05/2559)
ยโสธรเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงจากโครงการปลูกถั่วลิสงเสริมรายได้ให้เกษตรกรหลังฤดูทำนา (02/05/2559)
ยโสธรจัดงานเบิกฟ้าผ้าพื้นเมืองอำเภอเลิงนกทา (02/05/2559)
เกษตรจังหวัดยโสธรจัดอบรมการแปรรูปถั่วลิสงแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด (27/04/2559)
ยโสธร นำผู้ถูกคุมประพฤติเมาแล้วขับทัวร์ห้องฉุกเฉินและห้องดับจิต (27/04/2559)
ยโสธรกลุ่มเฝ้าระวังการโฆษณาชวนเชื่อ อย. สัมมนาเข้ม (22/04/2559)
ยโสธรมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ในพระราชูปถัมภ์ ดำเนินกิจกรรม (22/04/2559)
ยโสธรร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตรวจหาสารตกค้างในเลือดให้กับประชาชนในตลาดเกษตรกร (22/04/2559)
ยโสธรประชุมคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำจังหวัดยโสธร ขานรับนโยบายรัฐบาล (21/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
จังหวัดยโสธรขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (29/03/2559)
จังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ครั้งที่ 2 (22/03/2559)
จังหวัดยโสธรประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกชยางกูร – ภูถ้ำพระ (18/03/2559)
จังหวัดยโสธรประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนบ้านศรีแก้ว – บ้านท่าศิลา (18/03/2559)
อ่านทั้งหมด     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 (29/03/2559)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 (07/03/2559)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณัฐสิงคโปร์ (16/02/2559)
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (19/01/2559)
อ่านทั้งหมด     
พยากรณ์อากาศคาดหมาย ช่วงปีใหม่ ยังคงมีอากาศหนาวเย็น (01/01/2559)
เครือข่ายเยาวชนอีสานพัฒน์ยโสธร เตรียมจัดอบรมแกนเยาวชนเพื่อสร้างเยาวชนพลเมืองอาสาในส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการ“ค่ายเยาวชนพลเมืองอาสาเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยภายใต้โครงการขยายความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๖” (19/04/2556)
งานพุทธาภิเษกและสมโภชพระพุทธประทีปธรรม (08/04/2556)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131