ทหารยโสธรลงแขกดำนาพร้อมชาวบ้าน (22/07/2559)
ยโสธร พบแบงค์500บาทปลอม ที่ตลาดสดเทศบาลอำเภอคำเขื่อนแก้ว คาดมิจฉาชีพตระเวนชื้อของหวังเงินทอน (22/07/2559)
จังหวัดยโสธรจัดอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กนักเรียน (22/07/2559)
สรุปปัญหาความต้องการของราษฎร ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จากโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (21/07/2559)
ชาวกรุงเทพครึ่งร้อย หนีกรุงมาทำนา สัมผัสวิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา (21/07/2559)
ก.ก.ต. ยโสธรอบรมวิทยากรออกเสียงประชามติ ผู้ตรวจราชการร่วมสังเกตุ (14/07/2559)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ลงพื้นที่ยโสธร (14/07/2559)
ยโสธรเปิด “ตลาดต้องชม...ตลาดถนนคนเดินยโสธร” เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (14/07/2559)
ยโสธรเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (13/07/2559)
ยโสธรปลูกป่าประชารัฐเพื่อการวิจัย และฟื้นฟูระบบนิเวศกว่า400ไร่ (13/07/2559)
อ่านทั้งหมด     
สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (11/07/2559)
จังหวัดยโสธรสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องเรียนธรรมชาติป่าชุมชนดงมัน (06/07/2559)
ยโสธรสอบราคาซื้อไก่พันธุ์ไข่ (05/07/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อยประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (07/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/07/2559)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2558 ครั้งที่ 2 (06/07/2559)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 (29/03/2559)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 (07/03/2559)
อ่านทั้งหมด     
พยากรณ์อากาศคาดหมาย ช่วงปีใหม่ ยังคงมีอากาศหนาวเย็น (01/01/2559)
เครือข่ายเยาวชนอีสานพัฒน์ยโสธร เตรียมจัดอบรมแกนเยาวชนเพื่อสร้างเยาวชนพลเมืองอาสาในส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการ“ค่ายเยาวชนพลเมืองอาสาเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยภายใต้โครงการขยายความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๖” (19/04/2556)
งานพุทธาภิเษกและสมโภชพระพุทธประทีปธรรม (08/04/2556)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131