ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
โรงเรียนน้อมเกล้าประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง) (21/05/2558)
กรมทางหลวงชนบทประกวดจ้างงาน ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย สาย ยส.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 23 – บ้านนิคม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (19/05/2558)
จังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2558 (18/05/2558)
จังหวัดยโสธรขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (18/05/2558)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำเขื่อนแก้วสอบราคาซื้อหนังสือเรียน (14/05/2558)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131