ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
  สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สาขาอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (23/09/2557)
  สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สาขาอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (23/09/2557)
  สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สาขาอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (23/09/2557)
  สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สาขาอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (23/09/2557)
  สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร (23/09/2557)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131