ยโสธรส่งเสริมปลูกมันสัมปะหลังอินทรีย์ (27/06/2560)
จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณ ประสานความร่วมมือการพัฒนาจังหวัด (27/06/2560)
จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26/06/2560)
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ผู้แทนพระองค์ มอบเครื่องเขียนพระราชทาน และออกร้านอาหารพระราชทานแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่จังหวัดยโสธร (26/06/2560)
ยโสธร ตำรวจภูธรภาค 3 ประกวดการฝึกประจำปี 2560 (26/06/2560)
ยโสธรร่วมลงขันลงแขกดำนา อนุรักษ์ประเพณ๊ (25/06/2560)
กองบังคับการกรมทหารที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (24/06/2560)
ยโสธร ปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" จังหวัดยโสธร (23/06/2560)
ยโสธรฝึกอบรมเครือข่ายธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (23/06/2560)
ยโสธรสัมมนา "โครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร" (23/06/2560)
อ่านทั้งหมด     
จังหวัดยโสธรจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลกุดชุม (26/06/2560)
เทศบาลตำบลทรายมูลสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสิงห์ทอง (31/05/2560)
จังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อกระสอบขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม พร้อมตราสินค้า (23/05/2560)
เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ (19/05/2560)
อ่านทั้งหมด     
ยโสธรรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (07/02/2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ นี้ (26/01/2560)
ศาลจังหวัดยโสธรสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (10/01/2560)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 (10/01/2560)
อ่านทั้งหมด     
พยากรณ์อากาศคาดหมาย ช่วงปีใหม่ ยังคงมีอากาศหนาวเย็น (01/01/2559)
เครือข่ายเยาวชนอีสานพัฒน์ยโสธร เตรียมจัดอบรมแกนเยาวชนเพื่อสร้างเยาวชนพลเมืองอาสาในส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการ“ค่ายเยาวชนพลเมืองอาสาเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยภายใต้โครงการขยายความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๖” (19/04/2556)
งานพุทธาภิเษกและสมโภชพระพุทธประทีปธรรม (08/04/2556)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131