ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (16/12/2557)
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำห้องส้วมภายในวิทยาลัยเทคนิคยโสธร (16/12/2557)
จังหวัดยโสธรสอบราคาจัดซื้อวัสดุที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ต้องขัง ปี 2558 (16/12/2557)
สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มผู้ผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน (16/12/2557)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสอบราคาเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อบรรจุในถุงยังชีพพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจ เดียวกัน (MOL) ประจำปี 2558 (16/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131