เกษตรกรค้อวัง รับมอบโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (27/11/2558)
ยโสธรจัดอบรม รด.ประชาสัมพันธ์ “โรดแมป” รัฐบาล (27/11/2558)
ยโสธรมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูสานนท์ (26/11/2558)
ยโสธรพร้อมรายงานบรรยากาศ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” สดจาก สวท.ยโสธร และวิทยุเครือข่ายทุกสถานี (26/11/2558)
ยโสธรเปิด Big Cleaning Day พร้อมปลูกทานตะวัน รับปีใหม่ 59 ที่วิมานพญาแถน พญาคันคากใหญ่ที่สุดในโลก (26/11/2558)
จังหวัดยโสธรจัดงานวันต่อต้านคอร์ปรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) (26/11/2558)
การจองคิวอบรมในการขอรับใบอนุญาตขับขี่ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) (26/11/2558)
จังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (26/11/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (26/11/2558)
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 (26/11/2558)
อ่านทั้งหมด     
โรงเรียนบ้านสุขเกษมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27 (ตอกเข็ม) (17/11/2558)
โรงเรียนบ้านผักกะย่าประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) (17/11/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองแจ้งยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In Place Recycling (17/11/2558)
โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (17/11/2558)
อ่านทั้งหมด     
ศาลปกครองอุบลราชธานีรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง (10/11/2558)
รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล (10/11/2558)
กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (10/11/2558)
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (10/11/2558)
อ่านทั้งหมด     
เครือข่ายเยาวชนอีสานพัฒน์ยโสธร เตรียมจัดอบรมแกนเยาวชนเพื่อสร้างเยาวชนพลเมืองอาสาในส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการ“ค่ายเยาวชนพลเมืองอาสาเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยภายใต้โครงการขยายความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๖” (19/04/2556)
งานพุทธาภิเษกและสมโภชพระพุทธประทีปธรรม (08/04/2556)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131