ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (01/09/2557)
  ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทาง งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส 2002 แยกทางหมายเลข 23 – บ้านนิคม อำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร (01/09/2557)
  ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทาง งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส 2005 แยกทางหมายเลข 23 – บ้านเชียงเพ็ง อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร (01/09/2557)
  ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.ยส.4011 – บ้านเหล่าตำแย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (01/09/2557)
  ประกวดราคาจ้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.ยส.2351 – บ้านราชมุนี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (01/09/2557)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131