ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงานข่าวบริการ 
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านเดิด หมู่ที่ 1 (21/11/2557)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ 3 (21/11/2557)
  ประกวดราคาจ้างงาน ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล (โดยวิธี Pavement In = Place Recycling) สาย ยส.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 212 –บ้านป่าชาด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร (20/11/2557)
  ประกวดราคาจ้างงาน ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล (โดยวิธี Pavement In = Place Recycling) สาย ยส.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 23 –บ้านโสกน้ำขาว อำเภอเมือง,ทรายมูล,กุดชุม จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.115 กิโลเมตร (20/11/2557)
  ประกวดราคาจ้างงาน ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล (โดยวิธี Pavement In = Place Recycling) สาย ยส.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 23 –บ้านนิคมอำเภอคำเขื่อนแก้ว,ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.125 กิโลเมตร (20/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131