หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ยโสธร ตำรวจภูธรภาค 3 ประกวดการฝึกประจำปี 2560 (26 มิ.ย. 2560)
อ่าน 2 ครั้ง
ยโสธรร่วมลงขันลงแขกดำนา อนุรักษ์ประเพณ๊ (25 มิ.ย. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
ยโสธรฝึกอบรมเครือข่ายธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (23 มิ.ย. 2560)
อ่าน 13 ครั้ง
ยโสธรสัมมนา "โครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร" (23 มิ.ย. 2560)
ยโสธรเป็นเจ้าภาพจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (23 มิ.ย. 2560)
ยโสธรสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน รายอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร (23 มิ.ย. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
เลือกซื้อทัวร์ต้องตรวจสอบให้ดีก่อน (22 มิ.ย. 2560)
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เปิดให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (22 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญสมัครแข่งขันโต้วาที ภาษาอังกฤษระดับเยาวชน (22 มิ.ย. 2560)
ขนส่งจังหวัดยโสธรจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย (22 มิ.ย. 2560)
จังหวัดยโสธรขอเชิญ "ช็อบ เช็คอิน ชิมปลาส้ม ของดีเมืองยศ" (22 มิ.ย. 2560)
ชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปกาตาร์ (22 มิ.ย. 2560)
ยโสธร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ (21 มิ.ย. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
ยโสธรกองร้อย อส.โชว์ศักยภาพความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ (21 มิ.ย. 2560)
ยโสธรคัดเลือก ทสม.ดีเด่น และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ส่งประกวดระดับภาค (21 มิ.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
จังหวัดยโสธร กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ (19 มิ.ย. 2560)
อ่าน 18 ครั้ง
รมช.ลงพื้นที่ยโสธรตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ (16 มิ.ย. 2560)
ยโสธร ผู้ว่าฯยโสธรชวนทำนาประชารัฐ (16 มิ.ย. 2560)
อ่าน 20 ครั้ง
ยโสธรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว (15 มิ.ย. 2560)
อ่าน 13 ครั้ง
MAJOR GROUP รับสมัครพนักงานหลายอัตรา 1-2 สิงหาคม 2560 นี้ (15 มิ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131