หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ยโสธรได้รับงบจากรัฐบาลจ้างแรงงานและฝึกอาชีพผู้ประสบภัยแล้ง 1.5 ล้านบาท (30 ต.ค. 2557)
ยโสธรสร้างบ้านให้ผู้พิการตาบอด (30 ต.ค. 2557)
จังหวัดยโสธรร่วมกับกรมการค้าภายในจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด (30 ต.ค. 2557)
จังหวัดยโสธรเป็นเจ้าภาพจัการแข่งขันกีฬาไทคัพ ครั้งที่ 13 (29 ต.ค. 2557)
จังหวัดยโสธรนำเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร เข้าจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภค ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในโครงการ Farmar Market (28 ต.ค. 2557)
จังหวัดยโสธร มอบกระบือตามสัญญายืมเพื่อการผลิต ให้แก่เกษตรกร (27 ต.ค. 2557)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชจังหวัด สร้างจิตสำนึกประชาชน รักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ (27 ต.ค. 2557)
จังหวัดยโสธรนำเกษตรกรเข้าอบรมส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ (27 ต.ค. 2557)
ยโสธรจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 (24 ต.ค. 2557)
ยโสธรรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเคลื่อนเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (24 ต.ค. 2557)
ยโสธรถวายพวงมาลาราชสักการะวันพระปิยมหาราช (23 ต.ค. 2557)
ยโสธรจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จย่า (21 ต.ค. 2557)
จังหวัดสุรินทร์จัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2557” วันที่ 5-16 พฤศจิกายนนี้ (21 ต.ค. 2557)
โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปี 2557” มอบผ้าห่มกันหนาวให้ยโสธร 12,000 ผืน (20 ต.ค. 2557)
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ออกนิเทศงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร และเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด (16 ต.ค. 2557)
ประกาศบุคคลสูญหาย (16 ต.ค. 2557)
สั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์ (16 ต.ค. 2557)
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดประกวดคลิป VDO ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ชิงเงินรางวัล รวม 200,000 บาท (15 ต.ค. 2557)
ยโสธรย้ำเตือนประชาชน ส่วนราชการ ในห้วงการควบคุมอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การจัดงานประเพณี การจัดสัมมนา จะต้องยื่นขออนุญาตก่อน เพื่อการรักษาความสงบ (13 ต.ค. 2557)
ยโสธรจัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2557 (13 ต.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131