หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
เกษตรกรค้อวัง รับมอบโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (27 พ.ย. 2558)
อ่าน 1 ครั้ง
ยโสธรจัดอบรม รด.ประชาสัมพันธ์ “โรดแมป” รัฐบาล (27 พ.ย. 2558)
อ่าน 1 ครั้ง
ยโสธรมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูสานนท์ (26 พ.ย. 2558)
ยโสธรพร้อมรายงานบรรยากาศ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” สดจาก สวท.ยโสธร และวิทยุเครือข่ายทุกสถานี (26 พ.ย. 2558)
อ่าน 7 ครั้ง
ยโสธรเปิด Big Cleaning Day พร้อมปลูกทานตะวัน รับปีใหม่ 59 ที่วิมานพญาแถน พญาคันคากใหญ่ที่สุดในโลก (26 พ.ย. 2558)
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดยโสธรจัดงานวันต่อต้านคอร์ปรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) (26 พ.ย. 2558)
อ่าน 9 ครั้ง
การจองคิวอบรมในการขอรับใบอนุญาตขับขี่ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) (26 พ.ย. 2558)
จังหวัดยโสธรสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (26 พ.ย. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (26 พ.ย. 2558)
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 (26 พ.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำม่วง (26 พ.ย. 2558)
เทศบาลเมืองยโสธรจัดงานลอยกระทง ท่ามกลางประชาชนสนใจลอยกระทงเน้นวัสดุธรรมชาติ (26 พ.ย. 2558)
อ่าน 10 ครั้ง
ยโสธรส่งเสริมธรรมาภิบาล (25 พ.ย. 2558)
ยโสธรรวมพลังสื่อทุกแขนงประชาสัมพันธ์ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ให้สมพระเกียรติฯ (25 พ.ย. 2558)
อ่าน 12 ครั้ง
ป.ป.ท. พื้นที่ 3 ปลุกจิตสำนึกตระหนักรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่จังหวัดยโสธร (24 พ.ย. 2558)
อ่าน 16 ครั้ง
จังหวัดยโสธร เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว (24 พ.ย. 2558)
อ่าน 15 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงยโสธร ครบรอบ 10 ปี (24 พ.ย. 2558)
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดยโสธร ซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Dad ผ่านเส้นทางสิริมงคล (23 พ.ย. 2558)
อ่าน 21 ครั้ง
คหบดี ยโสธร ถวายผ้ากฐินพระราชทาน (22 พ.ย. 2558)
ยโสธรซ้อมย่อย ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad 22 พ.ย. 2558 (22 พ.ย. 2558)
อ่าน 25 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131