หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่สนามจุดบั้งไฟตรวจสอบการเล่นพนันบั้งไฟ (30 พ.ค. 2558)
อ่าน 0 ครั้ง
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธรจัดโครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (26 พ.ค. 2558)
อ่าน 15 ครั้ง
กสทช. กำหนดระยะเวลาการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและความถี่ของสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (26 พ.ค. 2558)
อ่าน 12 ครั้ง
ยโสธรออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (21 พ.ค. 2558)
อ่าน 19 ครั้ง
ยโสธรแจ้งเตือนโรคไข้เลิอดออก 2558 (21 พ.ค. 2558)
ประมงจังหวัดยโสธรแจ้งเตือนห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข่ (21 พ.ค. 2558)
ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ยโสธร นำ 5 เสือ เข้าสอดส่อง (21 พ.ค. 2558)
ยโสธรนำหัวหน้าส่วนารชการเข้าเสริมจริยธรรม (21 พ.ค. 2558)
จังหวัดยโสธร กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC YASOTHON มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (20 พ.ค. 2558)
อ่าน 6 ครั้ง
คณะกรรมการประกวดลงพื้นที่ประเมินชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้ารับรางวัลระดับภาค (20 พ.ค. 2558)
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจัดทำโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (19 พ.ค. 2558)
อ่าน 7 ครั้ง
ยโสธรอบรมและสัมมนาแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ (19 พ.ค. 2558)
อ่าน 4 ครั้ง
ยโสธรอบรมสำนึกรักบ้านเกิดคนเมืองยศให้กับนักเรียน (14 พ.ค. 2558)
อ่าน 24 ครั้ง
ยโสธรออกจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (13 พ.ค. 2558)
ชมรมคนทำบุญยโสธรตักบาตรบริจาคเงินช่วยเนปาล (13 พ.ค. 2558)
ยโสธรผู้ราชการจังหวัดลงพื้นที่กำชับห้ามเล่นการพนันบุญบั้งไฟ (13 พ.ค. 2558)
การแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ที่ยโสธร ปี 58 (10 พ.ค. 2558)
ยโสธรเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 58 อย่างยิ่งใหญ่ (9 พ.ค. 2558)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่จังหวัดยโสธร (8 พ.ค. 2558)
พมจ.ยโสธรเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์คนพิการ (7 พ.ค. 2558)
อ่าน 23 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131