หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
กองบัญชาการกองทัพไทยจัดประกวดวิดีโอคลิป ความรักชาติ ความเป็นชาติไทย (30 เม.ย. 2557)
ขอเชิญร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (30 เม.ย. 2557)
ยโสธรประกาศเตือนพายุฤดูร้อนช่วง 27-30 เมษายน นี้ (29 เม.ย. 2557)
ยโสธรขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ (28 เม.ย. 2557)
อำเภอกุดชุมยโสธรประเมินข้าราชการ (28 เม.ย. 2557)
ยโสธรประกาศเตือนพายุฤดูร้อนช่วง 26-28 เมษายน นี้ (25 เม.ย. 2557)
ยโสธรแถลงข่าวจัดงานบุญบั้งไฟอย่างยื่งใหญ่ครบรอบ 20 ปี (25 เม.ย. 2557)
ยโสธรจัดงานรัฐพิธี วันพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2557)
ยโสธรสัมมนาท้องไม่พร้อม (24 เม.ย. 2557)
ส.ป.ก.ยโสธร จะซื้อที่ดินเพื่อจัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ (24 เม.ย. 2557)
ยโสธรออกหน่วยบริการประชาชน (23 เม.ย. 2557)
ยโสธรเตือนระวังโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (เอ็ช 1 เอ็น 1) เสียชีวิตแล้ว 2 ราย (23 เม.ย. 2557)
ยโสธรแถลงข่าว จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 9 – 11 พฤษภาคม นี้ ฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 20 ปี เมืองคู่แฝดยโสธร – ชิชิบุ ประเทศญี่ปุ่น (23 เม.ย. 2557)
อำเภอกุดชุมยโสธรมอบสิ่งของผู้ประสบวาตภัย (22 เม.ย. 2557)
ป.ป.ช.จัดประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “Young Gen Anti-Corruption” (21 เม.ย. 2557)
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2557 (18 เม.ย. 2557)
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2557 (18 เม.ย. 2557)
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2557 (18 เม.ย. 2557)
ยโสธรสรุปอุบัติเหตุวันที่หกช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2557 (17 เม.ย. 2557)
ยโสธรสรุปอุบัติเหตุวันที่ห้าช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2557 (16 เม.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131