หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ยโสธรกำหนดจัดกิจกรรม D-day รณรงค์ออกเสียงประชามติ “เคาะประตูบ้าน ทุกครัวเรือน” ทั้งจังหวัด รวม 163,888 หลังคาเรือน (27 ก.ค. 2559)
อ่าน 39 ครั้ง
ทหารยโสธรลงแขกดำนาพร้อมชาวบ้าน (22 ก.ค. 2559)
ยโสธร พบแบงค์500บาทปลอม ที่ตลาดสดเทศบาลอำเภอคำเขื่อนแก้ว คาดมิจฉาชีพตระเวนชื้อของหวังเงินทอน (22 ก.ค. 2559)
อ่าน 50 ครั้ง
จังหวัดยโสธรจัดอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กนักเรียน (22 ก.ค. 2559)
อ่าน 31 ครั้ง
สรุปปัญหาความต้องการของราษฎร ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จากโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (21 ก.ค. 2559)
อ่าน 37 ครั้ง
ชาวกรุงเทพครึ่งร้อย หนีกรุงมาทำนา สัมผัสวิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา (21 ก.ค. 2559)
อ่าน 39 ครั้ง
ก.ก.ต. ยโสธรอบรมวิทยากรออกเสียงประชามติ ผู้ตรวจราชการร่วมสังเกตุ (14 ก.ค. 2559)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ลงพื้นที่ยโสธร (14 ก.ค. 2559)
อ่าน 37 ครั้ง
ยโสธรเปิด “ตลาดต้องชม...ตลาดถนนคนเดินยโสธร” เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (14 ก.ค. 2559)
อ่าน 42 ครั้ง
ยโสธรเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (13 ก.ค. 2559)
ยโสธรปลูกป่าประชารัฐเพื่อการวิจัย และฟื้นฟูระบบนิเวศกว่า400ไร่ (13 ก.ค. 2559)
อ่าน 39 ครั้ง
กองบังคับการประเมินผลแม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร (12 ก.ค. 2559)
จังหวัดยโสธร จัดงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11 ก.ค. 2559)
อ่าน 29 ครั้ง
เฝ้าระวังการระบาดโรครากเน่า หัวเน่ามันสำปะหลัง (11 ก.ค. 2559)
ยโสธรจัดพิธีถวาย/มอบเทียนพรรษา (11 ก.ค. 2559)
กกต.จังหวัดยโสธรลงพื้นที่โรงเรียนมัธยม หวังให้นักเรียนมีส่วนร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติในครอบครัวและชุมชน (11 ก.ค. 2559)
อ่าน 30 ครั้ง
ยโสธรจัดพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11 ก.ค. 2559)
ยโสธรเอาบุญดำนาประชารัฐ (10 ก.ค. 2559)
ยโสธรกระทรวงพลังงานจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารด้านพลังงานกับผู้นำชุมชนระดับท้องที่ (8 ก.ค. 2559)
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศลงพื้นที่ ยโสธร (8 ก.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131