หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธรประกาศร้านเกมสีขาวที่ผ่านการประเมิน ระดับดีมากมี 7 แห่งทั้งจังหวัด (23 มิ.ย. 2557)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 (ส.ค.ร.7) อุบลราชธานี เตือนระวังโรคไข้เลือดออก พบที่จังหวัดศรีสะเกษ 90 ราย (23 มิ.ย. 2557)
ยโสธรออกกวาดล้างอาชญากรรม (20 มิ.ย. 2557)
ยโสธรนำผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นำชุมชนชี้แจงปรองดอง (20 มิ.ย. 2557)
ยโสธรเปิดศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตยให้เยาวชน (20 มิ.ย. 2557)
ยโสธรนำเด็กเยาวชนดูภาพยนตร์ (19 มิ.ย. 2557)
ยโสธรเรียกวิทยุชุมชนเข้าฟังการชี้แจงเรื่องการออกอากาศ (18 มิ.ย. 2557)
ประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียตริ “พลังงานไทยใต้ร่มพระบารมี” รางวัลมูลค่ารวม 1 ล้านบาท (13 มิ.ย. 2557)
กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี (13 มิ.ย. 2557)
เชิญพ่อค้าผลไม้สั่งซื้อสับปะรดหัวมุ่นอุตรดิตถ์ หวานกรอบ ไม่กัดลิ้น (13 มิ.ย. 2557)
ประกาศหาญาติของนางสาวบุญทรง ตันใช้ อายุ 67 ปี (13 มิ.ย. 2557)
ยโสธรจัดกิจกรรมเวทีการแสดงปรองดอง (12 มิ.ย. 2557)
ยโสธรนำเด็กเพิ่มทักษะรู้เท่าทันยา (12 มิ.ย. 2557)
ยโสธรประมูลทะเบียนรถสวย (11 มิ.ย. 2557)
ยโสธรเยาวชนเข้าค่ายปองดอง (11 มิ.ย. 2557)
อำเภอกุดชุมกองทุนผู้สูงอายุ (11 มิ.ย. 2557)
ยโสธรจัดโครงการ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่ บ.ดวน หมู่ 7 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง (11 มิ.ย. 2557)
ผู้ว่ายโสธรเรียกแกนนำมวลชนเข้าปองดอง (9 มิ.ย. 2557)
สัมมนาเข้มผู้บริหารท้องถิ่นตามประกาศ (คสช.) (9 มิ.ย. 2557)
อำเภอกุดชุมมอบสิ่งของช่วยเหลือไฟไหม้ (9 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131