ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ สส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปปัตย์ แบ่งที่นั่งคนละ 1 ที่นั่ง

วันที่ 6 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 448 คน)
ประกาศิต สุวะทอง/ข่าว

     ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ สส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปปัตย์ แบ่งที่นั่งคนละ 1 ที่นั่ง บรรยากาศที่จังหวัดอำนาจเจริญ ภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง ส.ส. และคณะกรรมการประจำหน่วยเริ่มนับคะแนน ของผู้มาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 รวมทั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภาพรวมทั้งจังหวัด พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปปัตย์ แบ่งที่นั่งอย่างละเขต หลังปิดหีบลงคะแนนเพื่อที่แต่ละหน่วยเลือกตั้ง จะได้เตรียมความพร้อมในการนับคะแนน ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ บรรยากาศส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยสามารถเริ่มนับคะแนนได้ในเวลาประมาณ 15.30 น. นายโกเศศ ศุภโกศล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยจังหวัดอำนาจเจริญแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต
มี สส.ได้ 2 คน มีผลการเลือกตั้งดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ได้คะแนนมากสุด คือ อันดับที่ 1 นางสมหญิง บัวบุตร พรรคเพื่อไทย ได้ 37,093 คะแนน นายไพศาล จันทวารา พรรคประชาธิปปัตย์ ได้ 35,216 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่2 ผู้ได้คะแนนมากสุด คือ อันดับที่ 1 นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปปัตย์ ได้ 45,655 คะแนน นายชัยศรี กีฬา พรรคเพื่อไทย ได้ 43,705 คะแนน แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้ 93,633คะแนน พรรคประชาธิปปัตย์ ได้ 75,469 คะแนน สำหรับจำนวนบัตรที่ใช้เลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 198,894 บัตร แยกเป็น จำนวนบัตรดี 186,439 บัตร จำนวนบัตรเสีย 9,609 บัตร จำนวนบัตรผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 2,846 บัตร และมีจำนวนบัตรที่เหลือ 98,001 บัตร