รวมข่าวกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์จังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬจัดงานโอท๊อปสนองตอบโครงการปองดองสมานฉันท์

วันที่ 7 ก.ค. 2557 )

     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าโอท๊อปของจังหวัดบึงกาฬ โดยใช้ชื่องานว่า "SHOP OTOP เด่นจังหวัดบึงกาฬ” ซึ่งการจัดงานเป็นการสนองตอบต่อโครงการปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายไต้คำขวัญที่ว่า "สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน”ของพี่น้องประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
      วันนี้ 20 มิ.ย.57 เวลา 09.00 น. นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดงาน SHOP OTOP เด่นจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดโอท๊อปเด่นจังหวัด ปี พ.ศ.2556 จังหวัดบึงกาฬ ณ ลานจอดรถ ห้างเทสโก้โลตัสสาขาบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้สนใจแวะชมและซื้อสินค้าโอท๊อปโดยเฉพาะในช่วงกลางวันมีประชาชนชาว สปป.ลาว มาแวะซื้อของกันจำนวนมาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าโอท๊อปของจังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณภาพและการปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยฝีมือของคนในชุมชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ โอท๊อปเด่นๆของจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ ลานจอดรถ ห้างเทสโก้โลตัสสาขาบึงกาฬ โดยใช้ชื่องานว่า "SHOP OTOP เด่นจังหวัดบึงกาฬ” ซึ่งการจัดงานเป็นการสนองตอบต่อโครงการปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายไต้คำขวัญที่ว่า "สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน”ของพี่น้องประชาชนจังหวัดบึงกาฬ