ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ จัดงานลอยกระทงปีแรกอย่างยิ่งใหญ่ชิงเงินรางวัลประกวดนางนพมาศและกระทงนับแสนบาท

วันที่ 30 ต.ค. 2557 )

      29-10-57 นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดบึงกาฬเป็นปีแรกและจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ หนองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬอีกแห่งหนึ่ง โดยงานนี้นอกจากเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามแล้วยังเป็นการสร้างความปรองดองสมัครสมานสามัคคี โดยใช้งานประเพณีทางวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
       โดยในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษาและศิลปินพื้นบ้าน และการประกวดนางนพมาศและประกวดกระทงใบตองดอกไม้สดชิงเงินรางวัลรวมแสนกว่าบาท โดยการประกวดนางนพมาศผู้ได้รับอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย และประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองดอกไม้สด อันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล