ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬสั่งเข้มเรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์

วันที่ 31 ต.ค. 2557 )

วันนี้ 29-10-57  นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่ติดแนวชายแดนมีความสุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์แต่ก็ยังไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬสั่งกำชับหน่วยงานทุกส่วนให้เข้มงวดในการทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง