ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ปิดศูนย์ขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้านแล้ว ปรากฏผลเรียบร้อยเกินคาด

วันที่ 3 พ.ย. 2557 )

      นางธนพร สุวรรโณ จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์ ONE STOP SERVICE ขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้านแบบเบ็ดเสร็จ ที่ห้างสยามแม็คโคร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2557 ตามนโยบายของ คสช.นั้น การขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจังหวัดบึงกาฬสามารถขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้านได้ทั้งหมด 1447 คน ซึ่งการขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้านในครั้งนี้ ถือว่าได้ประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้าที่จะมีการขึ้นทะเบียนตามนโยบายของ คสช.จังหวัดบึงกาฬมีแรงงานเพื่อนบ้านมาขึ้นทะเบียนเพียง 100 กว่าคน แต่เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียนตามนโยบาย คสช.มีผู้มาขึ้นทะเบียนถึง 1,447 คน ซึ่งจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุมแรงงานเพื่อนบ้าน