ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬต้อนรับผู้ว่าคนใหม่

วันที่ 3 พ.ย. 2557 )

     นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่ และนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เดินทางมาถึงจังหวัดบึงกาฬเมื่อ 1 พ.ย.57 เวลา 17.00 น.แล้วเข้ากราบไหว้หลวงพ่อพระใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบึงกาฬ ที่วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ และเดินทางต่อไปไหว้สักการะศาลเจ้าแม่สองนางซึ่งถือเป็นศาลคู่บ้านคู่เมืองและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิที่ชาวบึงกาฬเคารพนับถือ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เข้ากราบไหว้สักการะพระพุทธรูปกราบศาลพระภูมิเจ้าที่ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในจวนฯ
     จากนั้นนายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ตามด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน มอบของขวัญและช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ก่อนจะทำพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีของชาวอีสาน จากนั้นท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวทักทายกับคณะที่มารอต้อนรับและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน