ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ธนาคารออมสินภาค 10 ทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 3 พ.ย. 2557 )

    วันที่ 02-11-57 ธนาคารออมสินภาค 10 จัดพิธีทำบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2557 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง, พนักงานสำนักงานเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน กว่า 500 คน ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดป่าบ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสุริยะ การะบุตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 10 อุดรธานีเป็นประธานในพิธี กฐินสามัคคีของธนาคารออมสินครั้งนี้มีพนักงานธนาคารออมสินทั่วภาค 10 ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ ร่วมกันทำบุญอนุโมทนาปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 1,855,999 บาท เพื่อไว้ใช้บูรณะบำรุงรักษาวัดแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนต่อไป
      วัดป่าพันลำ ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 2 บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ทิศเหนือติดกับแม่น้ำโขง ทิศใต้ติดกับถนนบึงกาฬ-พันลำ ทิศตะวันตกติดกับด่านศุลกากรบึงกาฬ ทิศตะวันออกติดกับที่ส่วนบุคคล ห่างจากตัวอำเภอเมืองบึงกาฬประมาณ 4 กิโลเมตร วัดแห่งนี้มีพระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก เป็นเจ้าอาวาส หลายหน่วยงานใช้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่อบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษาตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทใน จ.บึงกาฬ และได้จัดให้มีงานปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นประจำ ประกอบกับวัดป่าพันลำเป็นสถานที่สัปปายะ มีป่าไม้ร่มรื่น ติดกับแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองปากซัน แขวงบริคำไซ ประเทศลาว บางปีมีหาดทรายขึ้นที่หน้าวัดพระอาจารย์ท่านก็จะพาผู้เข้าปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมที่หาดทรายด้วย ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมาก จึงทำให้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี