ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ผู้ว่าบึงกาฬคนใหม่เดินทางออกไหว้สักการะสถานที่สำคัญของจังหวัดเพื่อความเป็นศิริมงคล

วันที่ 3 พ.ย. 2557 )

     วันนี้ 2 -11-57 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิและสถานที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ โดยเริ่มเดินทางไปที่ภูทอกซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น โดยมีหลวงปู่แยง สุขกาโมเป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันองค์ปัจจุบัน โดยท่าผู้ว่าคนใหม่ได้เดินเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของภูทอกและกราบไหว้พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตามชั้นต่างๆของภูทอกและกลับลงมากราบนมัสการหลวงปู่แยง สุขกาโม หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปที่วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อกราบนมัสการพระครูสันติปัญญาภรณ์ (หลวงปู่เทพา) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬอีกด้วย โดยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความร่มรื่นและเป็นพระอารามหลวง ซึ่งในวันนี่เป็นการประชุมสงฆ์ของพระผู้ใหญ่ในจังหวัดบึงกาฬนอกจากได้กราบนมัสการหลวงปู่เทพาแล้วยังได้กราบนมัสการพระผู้ใหญ่ในจังหวัดบึงกาฬทั้งจังหวัดและหลังจากนั้นได้เดินทางไปที่วัดอาฮงศิลาวาส ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของจังหวัดบึงกาฬทีอยู่ก่อนที่จะเดินทางถึงจังหวัดบึงกาฬโดยวัดอาฮงศิลาวาสเป็นจุดชมธรรมชาติที่สวยงามและเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงและเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคอีกจุดของจังหวัดบึงกาฬ โดยมี พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นอีกองค์ที่คนจังหวัดบึงกาฬและทั่วประเทศศรัทธาเลื่อมใสซึ่งเป็นพระนักพัฒนาพร้อมกันด้วยซึ่งในวันนี้ท่าเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าเลยไม่ได้เข้ากราบนมัสการ