ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ นำกฐินสามัคคีทอดถวายวัด ที่ขาดงบประมาณในการสร้างศาสนสถาน

วันที่ 3 พ.ย. 2557 )

     วันนี้ ( 03-11-57) นายเทวัญ สรรค์นิกร และ นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำกฐินของจังหวัดบึงกาฬที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ร่วมทำบุญไปทอดถวาย ณ วัดป่าหนองโสน บ้านโนนสวนปอเหนือ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อสมทบทุนสร้างศาสนสถานของวัดแห่งนี้

     โดยทางจังหวัดบึงกาฬได้จัดทำกฐินสามัคคีของจังหวัดขึ้นทุกปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ร่วมทำบุญ แสดงออกถึงความสามัคคี ปรองดอง ของคนในจังหวัด และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษที่มีมาอย่างยาวนานและสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาช่วยเหลือวัดต่างๆ ในจังหวัดบึงกาฬที่ขาดงบประมาณในการก่อสร้างศาสนสถานต่างๆ ที่จะต้องใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน