ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 4 พ.ย. 2557 )

         บ่ายวันนี้ (4 พ.ย.57) เวลา 14.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวบึงกาฬ ออกมาร่วมกันประกอบกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ตามโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา

        มีกิจกรรม บิ๊ก ครีนนิ่ง เดย์ ทำความสะอาด 5 จุดสำคัญทั่วเมืองบึงกาฬ และอีก 7 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพร้อมกัน เพื่อให้จังหวัดได้บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในการณรงค์กำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน บริเวณถนน พื้นที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และรณรงค์ให้เกิดกระแสการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ เป็นการทำกิจกรรมของประชาชนพร้อมกันทั้งประเทศ