ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ผู้ว่าฯบึงกาฬคนใหม่สั่งส่วนราชการย้ายเข้าทำงาน ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬหลังใหม่

วันที่ 4 พ.ย. 2557 )

      วันนี้ 04-11-57 นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าตรวจพื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬหลังใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารและห้องของสำนักงานต่างๆที่จะเข้าไปทำงานอยู่ที่ศาลากลาง เมื่อผู้ว่าฯตรวจดูความเรียบร้อยต่างๆแล้วเห็นว่ามีความพร้อมที่จะสามารถเข้าไปทำงานก่อนได้จึงขอความเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆว่าจะสามารถเข้ามาทำงานได้เมื่อไหร่ ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่า ในวันพุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่จะถึงจะย้ายเข้ามาทำงานที่ศาลากลางแห่งนี้เลยและในช่วงนี้ให้ส่วนราชการต่างๆเริ่มทยอยขนของเข้ามาได้เลย และกำหนดที่จะทำบุญเอาฤกษ์ดีในวัน ที่ 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติถือเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่ง