ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬ เปิดงานลอยกระทงปีแรกอย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 12 พ.ย. 2557 )

     วันนี้ 06-11-57 เวลา 19.00 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงบึงกาฬอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดจุดลอยกระทงไว้สองจุดคือจุดแรก ผู้ว่าฯบึงกาฬเดินทางไปเปิดงานลอยกระทง ณ บริเวณริมแม่น้ำโขง หน้าโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ซึ่งเป็นจุดลอยกระทง ณ แม่น้ำโขง ซึ่งเทศบาลบึงกาฬเป็นเจ้าภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความต้องการที่จะลอยกระทงที่แม่น้ำโขงมีการประกวดกระทง นางนพมาศและการแสดงดนตรี และจุดที่ 2 ณ หนองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬอีกแห่งหนึ่ง โดยจุดนี้อบจ.บึงกาฬ เป็นแม่งานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลอยกระทง และงานนี้นอกจากเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามแล้วยังเป็นการสร้างความปรองดองสมัครสมานสามัคคี โดยใช้งานประเพณีทางวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ณ จุดนี้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษาและศิลปินพื้นบ้าน และการประกวดนางนพมาศและประกวดกระทงใบตองดอกไม้สดชิงเงินรางวัลรวมแสนกว่าบาท โดยการประกวดนางนพมาศผู้ได้รับอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย และประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองดอกไม้สด อันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล