ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ธ.ก.ส.บึงกาฬ มอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

วันที่ 12 พ.ย. 2557 )

       นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบึงกาฬ มอบเงินช่วยเหลือชาวนา ตามมติคณะรัฐมนตรี ในมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยการมอบเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร ธ.ก.ส. ครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่ เป็นเงินไม่เกินครอบครัวละ 15,000 บาท
       นายวุฒิชัย ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดบึงกาฬ ได้มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนจำนวน 35,956 ครัวเรือน พื้นที่ 443,203 ไร่ ได้ผ่านการรับรองสิทธิแล้ว 1,761 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้รับรายชื่อและพร้อมจ่ายเงินให้เกษตรกร ได้จำนวน 291 ราย เป็นเงิน 2,616,000 บาท ในส่วนที่เหลือจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกรหลังจากที่ธนาคารได้รับรายชื่อเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้นี้ สำหรับในวันนี้ ธ.ก.ส. ได้เชิญเกษตรกรบ้านท่าไคร้ และบ้านท่าโพธิ์มาเป็นตัวแทนในการรับมอบเงิน