ข่าวจากเครือข่าย อปมช.จังหวัดบึงกาฬ
บ้านนาแสงสาครร่วมรักสามัคคีสร้างสุขชุมชน

วันที่ 26 ม.ค. 2558 )

     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ บ้านนาแสงสาคร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ นายชวน ปัดสำราญ ผู้ใหญ่บ้านนาแสง นำชาวบ้านกว่า80คน ร่วมกันทำความสะอาดถนนในหมู่บ้านและสถานที่ราชการเพื่อความสะอาดในชุมชนเป็นการสร้างวินัยในสังคมและแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นทุกเดือนๆละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยได้ทำกิจกรรมแบบนี้มาตั้งแต่ปี 25554 จนถึงปัจจุบัน นอกจากการร่วมกันทำความสะอาดทุก 15 วันยังมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปแบบซึ่งมีรายได้นำมาบริหารจัดการงานในชุมชนด้วยเงินจากขยะ จนก่อให้เกิดกองทุนเพื่อสวัสดิการครอบครัวและชุมชนขึ้นในหมู่บ้าน ใครสนใจสามารถติดต่อเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆได้ที่นายชวน ปัดสำราญ ผู้ใหญ่บ้านนาแสงสาคร