ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

วันที่ 29 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 267 คน)

         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรค์และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลควบคู่ไปกับดารพัฒนาด้านจิตใจให้มีสุนทรียภาพความงามในจิตใจด้วยกิจกรรมการวาดภาพ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกและจินตนาการ ตลอดจนความสามารถเชิงสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงานศิลปะอย่างมีเหตุผลโดยแบ่งการประกวเเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 4 5 และ 6 สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทุกระดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ และผลงานภาพวาดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของแต่ละระดับ จะส่งเข้าประกวดต่อในงานประกวดภาพวาดเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าร่วมโครงการและถูกต้องตามกติกาจะได้รับใบเกียรติบัตร ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110 หรือ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย เลขที่ 408 ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310 รายละเอียดกติกาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2577-5455 และ 0-2577-5456-9 ต่อ 302 และ 305