ข่าวประชาสัมพันธ์
การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ และไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

วันที่ 2 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)

         การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ และไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองพูล  สิริกาโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีอุปถัมภ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดจัดงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม) ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นั้น
         ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาต่อพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม) เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก ฉะนั้นเพื่อแสดงออกถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ในการดำเนินชีวิตตามแนวคิด "สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ" เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และผู้ที่จะเดินทางเข้ามาพัก ให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาภาพพจน์ที่ดีของจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จึงขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ ดังนี้
         1. ให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการโดยชัดเจนเปิดเผย (ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท)
         2. ห้ามจำหน่ายสินค้าและบริการควบคุมสูงกว่าราคาที่กำหนด (ฝ่าฝืน โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ)
         3. ห้ามกักตุนสินค้า หรือปฏิเสธ ประวิง การจำหน่ายสินค้าและบริการควบคุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจทำให้ราคาสูงหรือต่ำเกินสมควร (ฝ่าฝืน โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
         หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สถานีตำรวจภูธรหรือที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่นั่นๆ,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ,หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการจังหวัดบึงกาฬ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 0-4249-1691 หรือสายด่วน 1203 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4249-1447 หรือสายด่วน 1569