ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางป้องกันอุทกภัยด้านประมง

วันที่ 22 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)

         เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่อาจประสบภัยน้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬจึงขอเตือนภัยเกษตรกรเตรียมรับมือสถานการณ์ทั้งก่อนและหลัง ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เนื่องจากขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง ขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมการป้องกันและแก้ไขไว้ล่วงหน้าเมื่อเกิดอุทกภัย ดังนี้
         1. ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณในที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณพอเหมาะหรือมีปริมาณ 2 ใน 3 ส่วนของน้ำที่อยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
         2. จัดเตรียมร่องระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้ร่องระบายน้ำตื้นเขินออกไปเพื่อให้น้ำไหลออกได้อย่างสะดวก
         3. จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์น้ำในบ่อกรณีปริมาณน้ำจากภายนอกไหลเข้าบ่ออย่างกะทันหัน
         4. เลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพื่อจะได้จับขึ้นใช้ประโยชน์ก่อนการเกิดอุทกภัย
         5. เตรียมทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่วยลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อให้เหลือน้อยลง
         6. ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านๆ มา
         7. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยา ปฏิชีวนะ สารเคมี
         8. หมั่นดูแลเอาใจใส่สัตว์น้ำสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด หากพบว่าปลามีอาการเชื่องช้า ให้งดหรือลดการให้อาหาร หากพบว่าฝนตกมาก คุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนน้ำในบ่อปลา โดยสูบน้ำก้นบ่อออก และเติมน้ำใหม่เข้าไป
         สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดบึงกาฬที่ได้รับความเสียหายและต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งข้อมูล และติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่
         1. สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ โทร. 042 - 492473
         2. สำนักงานประมงในพื้นที่
            1.1 อำเภอเมืองบึงกาฬ  โทร. 089 - 8615726
            1.2 อำเภอศรีวิไล  โทร. 093 - 5612119
            1.3 อำเภอโซ่พิสัย  โทร. 081 - 6788273