ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 17 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)

      สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สั่งซื้อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 0 2282 1007,0 2282 5378