ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

วันที่ 17 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)

      สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 หัวข้อ "นิติธรรมกับประชาธิปไตย” ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร  ผู้สนใจกรุณาส่งทะเบียนออนไลน์สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน -  23 ตุลาคม 2558  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานใดๆทั้งสิ้น ติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9552 ถึง 58 ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th