ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
คณะกรรมตัดสินการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค ประเมินสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 20 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 201 คน)

   คณะกรรมตัดสินการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค ประเมินสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ  จากการที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีโครงการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น เพื่อสร้างมาตรฐานของงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
    วันนี้ 20 เม.ย. 60 นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผอ.สปข. 1 ในฐานะประธานคณะกรรมตัดสินการประกวด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นระดับภาคอีสานตอนบน และคณะฯ ได้เดินทางมาประเมิน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ โดยได้เข้าพบ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะด้านการประชาสัมพันธ์ ต่อจากนั้นจึงได้ไปตรวจเยี่ยม สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ โดยมี น.ส จิรดา พูลสวัสดิ์ ปชส.บึงกาฬ พร้อมด้วยทีมงาน และเครือข่ายหอกระจายข่าวและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนบึงกาฬ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยการแสดงของบักมี่มาสคอตของจังหวัดบึงกาฬ ผลจากการประเมินตามเกณฑ์พบว่า ส.ปชส.บึงกาฬ ได้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ทั้ง 5 เกณฑ์คือ บทบาทในฐานะโฆษกจังหวัด การสนองตอบนโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารจัดการหน่วยงาน การพัฒนาและรักษาเครือข่าย และการสร้างอัตลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์