ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬจัดงานพาแลงสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม

วันที่ 22 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 314 คน)

   ที่ วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในงานพาแลง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินอย่างหนึ่งที่ทุกคนในครอบครัวมาร่วมกันรับประทานอาหาร พร้อมหน้าพร้อมตากัน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและคณะผู้ร่วมพาแลง ตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมวงพาแลง นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดแสดงวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่นงานจักสาน อาหารพื้นบ้าน การทำบายศรี ให้ผู้เข้าร่วมงานพาแลงและผู้ที่มาเที่ยวงานสรงน้ำสักการะองค์หลวงพ่อพระใหญ่ได้ชม เพื่อไห้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามร่วมสืบสานไห้คงอยู่ คู่กับชุมชนตลอดไปอีกด้วย