ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬจัด งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 197 คน)

     เมื่อเวลา 09.29 น. วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แทนวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 จังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือ ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดมาจนทุกวันนี้
     โดยจัดให้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ของผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ชมรม สมาคม มูลนิธิ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้เป็นประธานวางพวงมาลา จุดธูปเทียน ถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก