ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ธ.ก.ส.บึงกาฬ เปิดตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 14 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 147 คน)

   วันนี้ (14 ธ.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรของจังหวัดบึงกาฬและเป็นทางเลือกไห้ประชาชนซื้อสินค้าที่ดี และราคาถูกจากมือเกษตรกรโดยตรง
    นายวุฒิพงศ์ เกษสัญชัย ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงการเปิดตลาดประชารัฐในวันนี้ว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเป็นการขับเคลื่อนภารกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในระดับฐานราก ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาและยกระดับสินค้า นำไปสู่การค้าในรูปแบบการตลาดที่เป็นสากล โดยการให้คำปรึกษาให้บริการด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้ข้อมูลความรู้ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารธุรกิจ ตลอดจนให้คำแนะนำในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างให้ชุมชุนมีความเข้มแข็งทางการค้า ในส่วนของจังหวัดได้มีเกษตรกรมาลงทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. จำนวน 43 ราย แยกเป็นจำหน่ายที่สาขาเซกา 12 ราย สาขาโซ่พิสัย 5 ราย สาขาปากคาด 3 ราย สาขาบุ่งคล้า1 ราย และในส่วนของอำเภอเมืองบึงกาฬมีผู้มาลงทะเบียน 22 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส.บึงกาฬ ได้จัดสถานที่ภายในสำนักงานให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายได้ทุกวันเวลาทำการ หรือถ้าเกษตรกรไม่สะดวกในการมาจำหน่ายเองก็สามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายภายในอาคารที่ทาง ธ.ก.ส. จัดเตรียมไว้ไห้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเมื่อจำหน่ายสินค้าได้แล้วก็จะโอนเงินคืนไห้เกษตรกร