ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ จัดงานมอบความสุขให้ผู้พิการเนื่องในวันคนพิการสากล

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)

  วันนี้ (15 ธ.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560 พร้อมมอบเงินและอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่ผู้พิการ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้พิการตัวอย่างที่ไม่ย่อท้อต่อชีวิต และคืนความสุขให้ผู้พิการด้วยการจับสลากมอบของรางวัลให้กับผู้พิการจาก 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ กว่า 700 คน ที่มาร่วมงานอย่างสนุกสนาน โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬเป็นแม่งาน ซึ่งได้รับสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้พิการและของรางวัล พร้อมทั้งบูธอาหารในงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดบึงกาฬ ร่วมส่งมอบความสุขให้กับผู้พิการที่มาร่วมงานในครั้งนี้
  นายสุรศักดิ์ บุญชู อินทรกุล ประธานสมาคมผู้พิการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า การจัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ การร่วมกิจกรรมทางสังคมส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้สิทธิประโยชน์จากสิทธิของคนพิการได้อย่างเสมอภาค โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การจัดงานในวันนี้เพื่อให้คนพิการในจังหวัดบึงกาฬมีขวัญและกำลังใจ มีศรัทธา ความเชื่อมั่นและการเห็นคุณค่าของตนเอง และได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น
  สำหรับภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่ไห้การสนับสนุนการจัดงาน มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการรถสามล้อโยก มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม จับฉลากมอบของรางวัล และมีกิจกรรมการแสดงของคนพิการเช่น การร้องเพลง เต้นประกอบเพลง เล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัลของคนพิการ มีการจัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของคนพิการจากหน่วยงานต่างๆ และมีบูธอาหารหลากหลายเมนูจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการที่มาร่วมงานได้อิ่มหนำสำราญและได้รับความสุขกันอย่างถ้วนหน้า