ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ กฟภ ส่งมอบโครงการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วพร้อมมอบทุนการศึกษา

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)

  นายจเด็จ วิศรี ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการ "ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง” ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 บ้านโคกกว้าง ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ โดยนายธรรมนูญ อุปโคตร ประธานชมรมนักเรียนช่างไฟฟ้าได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบวันสถาปนาครบ 57 ปีในวันที่ 28 ก.ย.60 โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ครบรอบ 50 ปีในวันที่ 3 มิ.ย.61 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลนิธิฮอตไลน์และเพื่อนพนักงาน มูลนิธิไทยรัฐ ได้ดำเนินโครงการ "ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง”โดยได้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว Residual current device ให้กับโรงเรียนในสวนภาคทั่วประเทศจำนวน 57 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 โรงเรียนโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 โรงเรียน
    โอกาสนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนจำนวน 2 แห่งคือบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและอันตรายจากกระแสไฟฟ้าให้กับบุคลากรทางการศึกษานักเรียน และประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ของการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็กที่ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เดินสายลงดินให้มีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วในวงจรที่มีความเสี่ยง และนายเจริญ วิศรี ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 5 คน คนละ 1,000 บาทรวม 5,000 บาท ทุนอาหารกลางวัน 8,000 บาท และนางมยุรี วิศรี ประธานคณะแม่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อุดรธานี มอบผ้าห่มจากบริษัท เอไอเอส จำนวน 50 ผืน มอบอุปกรณ์กีฬาเช่นฟุตบอลตะกร้อ และอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนจำนวน 1 หนึ่งซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10,000 บาทอีกด้วย