ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตรวจคัดกรองโรคเตือนรักษาสุขภาพหน้าฝน

วันที่ 24 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)

หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในท้องที่ทุรกันดาร เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชน ให้สิทธิ์ได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการทันตกรรม และการบริการทางการแพทย์แผนไทย อย่างทั่วถึง
วันนี้ 23 พ.ค. 61 ที่โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการนำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในท้องที่ทุรกันดาร เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชน ให้สิทธิ์ได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และโรงพยาบาลเซกา ได้นำแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หน่วยทันตกรรม นวดแผนไทย ออกหน่วย พอ.สว. ในการให้บริการถอนฟัน ขูดหินปูน และอุดฟัน และตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า
โดยตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาจังหวัดบึงกาฬ มีสภาพอากาศที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงบ่อย และย่างเข้าสู่ถดูฝนจึงเป็นสาเหตุทำให้เชื้อโรคหลายชนิด แพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ดังนั้นประชาชนจึงควรดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น เช่น การพักผ่อนที่เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำให้เพียงพอ รักษาความสะอาด ผ่อนคลาย การทำสมาธิ หลับตา หายใจลึกๆ คิดถึงความสุข ช่วยลดความเครียดทำให้ร่างกายไม่ป่วยง่าย สำหรับการออกหน่วยในวันนี้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลเซกา และตำบลใกล้เคียง ให้ความสนใจมาเข้ารับการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก