ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 24 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)

วันนี้ (23 พ.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนำส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ พร้อมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในวันนี้ออกหน่วยบริการประชาชนที่โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา หมู่ที่ 8 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน มอบเงินทุนแก่เด็กนักเรียน มอบพันธุ์ปลาไห้กับผู้นำชุมชน โดยมีการให้บริการของส่วนราชการต่างๆ กว่า 30 หน่วยงาน เช่น บริการคลินิกด้านการเกษตร ประมง สหกรณ์ ที่ดิน อุตสาหกรรม การป้องกันสาธารณภัย ให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพ เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน รับสมัครงานในประเทศและต่างประเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถที่ปลอดภัย การใช้พลังงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย